Project Collectief Beveiligd

Collectief Beveiligd regelt veiligheidsmaatregelen op bedrijventerreinen zoals brandpreventie en het terugdringen van criminaliteit door camerabeveiliging en surveillance. Ze onderhoudt contacten en legt verbanden tussen ondernemers, gemeente, provincie, politie, brandweer, beveiligingsbedrijven en derden.

Beheersteam KVO-B Heerenveen

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) werd in 2007 opgericht in Heerenveen-Noord om uitvoering te geven aan diverse veiligheidsmaatregelen. In samenwerking met het MKB, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is er een Plan van Aanpak opgezet met daarin een diversiteit aan maatregelen in het kader van ‘schoon, heel en veilig’.

KIWA kende het eerste certificaat KVO-B toe en dit werd op 8 januari 2008 uitgereikt. Inmiddels zijn de afgelopen jaren naast Heerenveen-Noord, ook de Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid KVO-B gecertificeerd. De werkgroepen van de verschillende terreinen zijn samengevoegd tot één Beheersteam KVO-B Heerenveen-Breed. Dit gezamenlijke Beheersteam heeft in april 2014 één certificaat voor alle terreinen mogen ontvangen.
Lees verder

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Samen met het Beheersteam KVO-B heeft Collectief Beveiligd gezorgd dat bedrijventerreinen Heerenveen-Noord, de Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid sinds 2008 het KIWA certificaat KVO-B hebben.
Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar men heeft ingezet op de samenwerking om de veiligheid te verbeteren. Het certificaat KVO-B wordt verstrekt aan bedrijventerreinen die visie en beleid hebben om er voor te zorgen dat het terrein ‘schoon, heel en veilig’ is.
Lees verder

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Een uniek project was de aanleg van 22 beveiligingscamera’s op bedrijventerrein Heerenveen-Noord en IBF/De Kavels en daaraan gekoppelde surveillance. Collectief Beveiligd werkt daarbij nauw samen met het Beheersteam KVO-B.

In 2016 is de Commissie CWH gestart met een onderzoek voor upgrading van het camerasysteem waarbij ook het bedrijventerrein Heerenveen-zuid wordt betrokken.

Na het onderzoek wordt nu gewerkt aan de implementatie van een Upgrade Project Collectief Beveiligd op de al beveiligde bedrijfsterreinen met een uitbreiding op het bedrijfsterrein Heerenveen-Zuid.  Het project zal in juli 2019 volledig operationeel zijn.

Zie ook het interview Heerenveense industrieterreinen krijgen slimme camera’s in de Heerenveense Courant van 15 januari 2019.

Neem maatregelen voor Veilig Ondernemen

Elke tien minuten vindt in Nederland een poging tot inbraak plaats. Bedrijfspanden zijn nog altijd een geliefd doelwit en de schade kan hoog oplopen. Door het nemen van een aantal maatregelen kunt u georganiseerde criminaliteit beperken.
Lees verder

What’s App Buurtpreventie – initiatief

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een What’sApp groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook diverse bedrijven terreinen en winkelgebieden zijn hier mee gestart.

Meer informatie over what’s app

De KVO-B werkgroep wil what’s app groepen starten voor de ondernemers op de bedrijven terreinen in Heerenveen, om te beginnen met het terrein IBF.

De groep is inmiddels aangemaakt en u kunt zich nu aanmelden.

Hoe werkt een What’s App groep?

  • U of uw medewerker is in bezit van een smartphone en gebruikt het (gratis) communicatiemiddel What’s app.
  • U mailt uw naam en telefoonnummer naar de beheerder Frans Hiemstra via ibf@gmail.com.
  • Gebruik van de IBF WhatsApp groep is alleen voor verdachte situaties dan wel de veiligheid op het bedrijventerrein, niet voor onderling contact privé berichten.
  • De beheerder van de WhatsApp groep (lid werkgroep KVO-B) laat personen toe tot de groep en kan deze verwijderen (alleen bij ongepast gedrag). Zelf kunt u altijd, desgewenst, de groep verlaten.
  • Bij verdachte situaties belt u de politie via 112 en informeert uw mede app gebruikers vervolgens via de What’s app IBF groep.

Onderneemt u op het IBF en heeft u of een van uw medewerkers een smartphone met What’s app? Mail dan naar What’s App groep beheerder Frans Hiemstra via kvob.ibf@gmail.com.

Communicatie

Collectief Beveiligd informeert ondernemers maandelijks via de OKH-nieuwsbrief.