Beheersteam KVO-B Heerenveen


De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) werd in 2007 opgericht in Heerenveen-Noord om uitvoering te geven aan diverse veiligheidsmaatregelen. In samenwerking met het MKB, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is er een Plan van Aanpak opgezet met daarin een diversiteit aan maatregelen in het kader van ‘schoon, heel en veilig’.

KIWA kende het eerste certificaat KVO-B toe en dit werd op 8 januari 2008 uitgereikt. Inmiddels zijn de afgelopen jaren naast Heerenveen-Noord, ook de Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid KVO-B gecertificeerd. De werkgroepen van de verschillende terreinen zijn samengevoegd tot één Beheersteam KVO-B Heerenveen-Breed. Dit gezamenlijke beheersteam heeft in april 2014 één certificaat voor alle terreinen mogen ontvangen.

Vanaf de herfst 2014 is er een nieuwe structuur aan het beheersteam gegeven. Namens ieder deelterrein zit er nu één ondernemer in de werkgroep en daarnaast van alle andere partijen ook één vertegenwoordiger, te weten de gemeente, de politie, de brandweer en beveiliger Trigion. Verder wordt het beheersteam ondersteund door het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) en krijgt het management ondersteuning van De Jong BORG (Beheer en ORGanisatie), die ook de voorzitter van het werkoverleg is. Het Beheersteam wordt nog aangevuld met een vertegenwoordiger uit het bestuur van de opdrachtgever, de stichting CWH (onderdeel van de Ondernemerskring Heerenveen), die als agenda lid kan aanschuiven.

Het beheersteam KVO-B

André Tjaarda – Heerenveen-noord
Arjen Tulner – Heerenveen-noord
Frans Hiemstra – IBF
Harm Tolsma – Heerenveen-zuid
Jan Kraak – Gemeente Heerenveen
Ron Faber – Politie
Anne de Jager – Brandweer
Frank Janssen – Trigion
Marten Bosma – Trigion
Bernier Hoekstra – Bestuurslid Stichting CWH
Jan de Jong – De Jong BORG

Contactpersonen deelterreinen:
Durk-Jorrit van der Eems – IBF
Bertus Balink – IBF
Jan Bart Brijker – Heerenveen-zuid

KVO-B Duim

Ieder jaar wordt door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Heerenveen een bedrijf aangewezen als winnaar voor de zogenaamde KVO-B duim. Genomineerden zijn bedrijven die volgens de KVO-B werkgroep hun zaken goed voor elkaar hebben in kader van de thema’s ‘schoon, heel en veilig’.

De werkgroep bestaat uit ondernemers, politie, brandweer, gemeente en de collectieve beveiliger op alle betrokken gecertificeerde terreinen. De keuze wordt gemaakt n.a.v. de dag- en een nachtschouw die de werkgroep uitvoert.

Winnaars afgelopen jaren:
2017: Pax Bouw- en Industrieservice
2016: Kaasmakerij Henri Willig
2015: Van der Werff Logistics

Tenslotte zijn er ook een aantal ondernemers op de deelterreinen bereid gevonden om als contactpersonen namens de terreinen op te treden. Zij zullen ook samen met het basisteam hun deelterreinen 2 keer per jaar schouwen op alle aspecten van ‘schoon, heel en veilig’ en dienen als back-up voor de ondernemer in het beheersteam.

Wijkbeheer

Het Beheersteam KVO-B wil stimuleren dat ondernemers opmerkingen over openbare voorzieningen op de bedrijventerreinen melden.
Elke wijk en elk dorp heeft een wijk team waar u snel en eenvoudig uw melding aan door kunt geven tijdens werkdagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klachten en meldingen over onderhoud.
Teams Wijkbeheer

HartslagNu

Laat u andermans hart kloppen? 
Kunt u reanimeren? Hebben uw medewerkers een reanimatiecertificaat en heeft uw bedrijf een defibrillator? Dan roept ons beheersteam KVO-B Heerenveen u op tot registratie bij HartslagNu. Zo helpen we in onze regio snel mensen met een acute stilstand.
Lees verder

Stop Cybercrime, doe aangifte !

Binnen het plan van aanpak KVO-B Heerenveen wordt ook aandacht geschonken aan digitale criminaliteit.
Lees verder