Ondernemers en overheid

OKH zet zich in voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat in de regio Heerenveen. Om dit te bewerkstelligen is er het bestuurlijk overleg, een periodiek overleg met de gemeente. Het heeft als doel: het bundelen van de krachten en het bespreken van ideeën en signalen via een vastgestelde vorm van overleg met de overheid. Op deze manier is het voor OKH mogelijk om de belangen van leden en andere ondernemers op een juiste manier onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld rond thema’s als vestigingsklimaat, werkgelegenheid en infrastructuur.  Door gezamenlijk op te trekken bereiken we meer en betere oplossingen.

Het hierna genoemde project is een voorbeeld van het totstandkomen van een initiatief van OKH dat verder is opgepakt door de gemeentelijke en provinciale overheid.

Wolkom Thús

Een initiatief om ambitieuze Friezen en niet-Friezen te verleiden naar Fryslân te komen om hier te gaan werken, met als motto ‘we bieden ze niet een baan, maar we bieden ze een leven’. Veel mensen gaan elders studeren of een vakopleiding volgen en komen niet terug of vertrekken na hun studie, terwijl hier werk genoeg is én behoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

Wolkom Thús is gericht op ieder die een band voelt met Fryslân. Dat kunnen Friezen ‘om útens’ zijn, mensen met Friese voorouders, mensen die hier sinds jaar en dag zeilen, kortom: iedereen die Fries van bloed of Fries van hart is. Het idee komt van de OKH, maar ondertussen zijn meerdere gemeenten, bedrijven en organisaties aangehaakt. Voor een landelijke campagne is inmiddels subsidie beschikbaar.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.