Ondernemers en onderwijs

Ondernemers en onderwijs hebben elkaar nodig. Ze vinden elkaar op het snijvlak van arbeidsmarkt, woon- en vestigingsklimaat en onderwijsaanbod. Hun gedeelde belangen vragen om een nauwe samenwerking, want bedrijven hebben nu en in de toekomst medewerkers en stagiaires nodig en opleidingen moeten goed aansluiten op de praktijk. Een structurele verankering van de samenwerking tussen deze partijen is daarom nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een permanent platform Ondernemers en onderwijs.

Samen met het onderwijs hebben we ons als OKH sterk de afgelopen jaren sterk gemaakt voor zo’n permanent platform. Het doel is jongeren te verbinden aan de bedrijven en de regio. Door ze in een vroeg stadium in contact te brengen met het bedrijfsleven en door het onderwijs af te stemmen op de behoeften daarvan, vergroot je de kans dat ze blijven wonen en werken in de regio. We zijn er dan ook trots op dat we dit platform in de vorm van ‘Knooppunt Heerenveen’ eind 2020 hebben gerealiseerd, mede in samenwerking met de gemeente.

Knooppunt Heerenveen

Knooppunt Heerenveen is niet alleen een platform, maar ook een fysieke locatie in het centrum van Heerenveen. Het is een ontmoetingsplaats voor ondernemers, docenten en leerlingen en is bedoeld om verdere samenwerking te stimuleren. Doel is het bevorderen van de instroom van toekomstige medewerkers voor het bedrijfsleven, het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het versterken van het contact met het bedrijfsleven.

Voor wie

Leerlingen/studenten leren er het bedrijfsleven in de gemeente kennen: soort bedrijven, kansrijke sectoren, nieuwe technologieën. Docenten kunnen er hun praktijkkennis bijspijkeren en ontdekken hoe ze het onderwijs nog beter kunnen aansluiten op de praktijk. Ondernemers leren er leerlingen/studenten kennen, bespreken hun wensen en behoeften met docenten, kunnen stagiaires werven of geven gastcolleges.

Activiteiten

  • Onderwijsactiviteiten rondom ondernemerschap (hbo/mbo/vo)
  • Schakelfunctie stages voor bedrijven die geen stagiaire kunnen vinden en studenten/leerlingen die geen bedrijf kunnen vinden
  • Gastcolleges voor mbo en vo
  • Bedrijven die in het Knooppunt studenten begeleiden en hen inzetten
  • Inzet studenten/leerlingen bij evenementen
  • HR-professionals (van bedrijven en uitzendbureaus) beschikbaar voor loopbaangesprekken
  • Opdrachten en thema’s vanuit bedrijven

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.