Ondernemerskring Heerenveen

Ondernemerskring Heerenveen (OKH) is een vereniging ván ondernemers vóór ondernemers. Wij richten ons op heel ondernemend Heerenveen: in alle sectoren en branches, van klein tot groot, op de bedrijventerreinen en op andere locaties.

Wij zetten ons in voor het stimuleren en verbeteren van het ondernemersklimaat. Wij zijn een stevige gesprekspartner voor de gemeente en belangenorganisaties, werken aan een aantal thema’s en horen graag van onze leden wat hen bezighoudt, zodat we daarmee aan de slag kunnen. Onze ogen en oren staan altijd open voor signalen en ontwikkelingen en de betekenis voor bedrijven in Heerenveen.

Wat doen we als OKH

 • We treden op als contactpersoon tussen ondernemers, gemeente Heerenveen en diverse belangenorganisaties.
 • We nemen het initiatief voor of zijn partner in projecten op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt en circulaire economie.
 • We organiseren bijeenkomsten waar we onze leden informeren over ontwikkelingen en waar zij andere ondernemers kunnen ontmoeten en de contacten kunnen verstevigen.
 • We organiseren bijeenkomsten met interessante sprekers.
 • We regelen bedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld bij onze leden.

Uitgangspunten voor onze activiteiten

Ons hoofddoel is het stimuleren en verbeteren van het ondernemersklimaat in de gemeente Heerenveen. Meer specifiek zijn onze aandachtspunten:

Bedrijventerreinen

 • Aantrekkelijke bedrijventerreinen voor bestaande en nieuwe bedrijven, nu en in de toekomst.
 • Beschikbaarheid van nieuwe bedrijventerreinen.
 • Doorstroom- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven.
 • Prijsniveau van grond en OZB in relatie met omliggende bedrijfsterreinen.

Infrastructuur

 • Optimale bereikbaarheid via fysieke verbindingen (weg, water, spoor, e.d.) en niet-fysieke verbindingen (ict, telecom e.d.).

Heerenveen als vestigingslocatie

 • Versterken van de aantrekkingskracht van Heerenveen door het stimuleren van o.a. cultuur en winkelvoorzieningen.
 • Optimaliseren van de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
 • Aandacht voor sectoren die op langere termijn kansrijk zijn en een bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling.
 • Goede promotie van Heerenveen en omgeving als vestigingsplaats voor bedrijven.

Draagvlak en ledenbeleid

Ons ledenbestand is divers. Wij letten erop dat we aandacht hebben voor al onze leden, dus niet alleen voor de ondernemers op bedrijventerreinen of op een specifiek bedrijventerrein.
Hoe meer leden we hebben, hoe meer we een vuist kunnen maken. Daarom benaderen wij bedrijven actief om lid te worden.

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van onze leden bij de realisatie van onze doelstellingen. We nodigen hen dan ook van harte uit zitting te nemen in een van de commissies. Om iedereen te informeren over ontwikkelingen en projecten én om de leden met elkaar in contact te brengen, organiseren we minimaal vier bijeenkomsten per jaar. Ook verzorgen we een nieuwsbrief voor de leden. Daarnaast is de website een goede bron van informatie, zowel voor actuele ontwikkelingen als voor achtergrondinformatie.

Netwerken en PR

We zijn geen uitvoeringsorganisatie, daarom is het voor het realiseren van onze doelstellingen belangrijk dat we een volwaardig gesprekspartner zijn voor overheid en belangenorganisaties. Daar zetten wij ons dan ook voor in. We stellen ons pro-actief op, geven gevraagd en ongevraagd advies en presenteren ons in relevante netwerken. Ook onderhouden we contact met organisaties die belangrijk voor ons zijn. Periodiek voert ons bestuur overleg met de gemeente.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.