Veiligheid

De veiligheid op de bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Als OKH besteden we er dan ook veel aandacht aan, met name via het project Collectief Beveiligd.

Collectief Beveiligd regelt veiligheidsmaatregelen op bedrijventerreinen, zoals brandpreventie en het terugdringen van criminaliteit door camerabeveiliging en surveillance. De meest recente ontwikkeling is een upgrade van het cameraproject. Contacten onderhouden met en verbinden van ondernemers, gemeente, provincie, politie, brandweer, beveiligingsbedrijven en derden is een belangrijk onderdeel van het thema veiligheid.

Upgrade cameraproject

Sinds eind 2020 zijn alle bedrijventerreinen in Heerenveen beveiligd met de nieuwste technologie. 37 camera’s staan verspreid op de bedrijventerreinen van Businesspark Friesland West, Haskerveen en Kanaal, Businesspark Friesland, Nijehaske, Heerenveen- Zuid, IBF Heerenveen en Leeuwarderstraatweg. Ze staan op zes meter hoge palen op strategische posities langs alle toegangs-/uitvalswegen, waardoor in geval van een melding voertuigen kunnen worden getraceerd.

Doel

Doel van het project is het verhogen van de veiligheid op de bedrijventerreinen en het verminderen van de economische schade, door het aantal pogingen tot diefstal te verminderen. Het project heeft vooral een preventieve werking.

Werking

De sleutel voor succes van het nieuwe systeem is tijdwinst in de opvolging van een melding. Een surveillant is tussen 22.00 uur en 6.00 uur permanent in Heerenveen aanwezig. Bij een verdachte situatie gaat er rechtstreeks een signaal naar de tablet van deze surveillant. Hij/zij kan de camerabeelden direct uitlezen op de tablet. Ook ’s nachts geven de camera’s een uitstekend beeld. Verdachte informatie wordt op verzoek ter plaatse met de politie gedeeld. Meer weten? Bekijk dan de onderstaande filmpjes.

Het verschil met het vorige cameraproject is groot: camerabeelden werden in een meldkamer bekeken waar duizenden beelden tegelijkertijd binnenkwamen. Ook gebeurde dit niet in Heerenveen zelf. Omdat er nu sneller gehandeld kan worden, wordt de kans op een directe aanhouding of snelle vervolging vergroot. De pakkans neemt dus toe en het aantal inbraakpogingen af.

Privacy

De privacyaspecten worden geregeld in een speciaal protocol. Er staat in waar de camera’s staan, wat het doel is, wat ze kunnen registreren, hoe er met de camera’s wordt gewerkt, wie hierbij betrokken zijn, wat ieders rol is, hoe lang beelden mogen worden bewaard etc. Privéterreinen en woonhuizen verschijnen niet op de beelden. Informatie over het opvragen van de beelden vindt u hier.

Samenwerking en partijen

 • Trigion Beveiliging is, net als in het eerste cameraproject, de uitvoerende partij en zorgt iedere nacht voor de surveillance op de bedrijventerreinen.
 • Vision ISP is specialist op het gebied van hoogwaardige beveiligingstechnologie en leverde de apparatuur.
 • Liander realiseerde de 230Vac-aansluitingen.
 • Beenen B.V. plaatste de straatkasten en cameramasten.

Voor het operationele deel van het project werken politie, brandweer, gemeente Heerenveen en OKH samen in een werkgroep, die deels bestaat uit vrijwilligers.

Kader en financiering

Opdrachtgever van het project is het bestuur van de commissie CWH. Met de aanleg is een investering gemoeid van ca. € 350.000,-. De middelen zijn afkomstig uit het Heerenveen Ondernemersfonds. Alle ondernemers op de bedrijventerreinen profiteren van het systeem.

Voordelen voor OKH-leden

Uitgebreide opties zijn er voor OKH-leden via een collectief abonnement bij Trigion Beveiliging. Bestaande camera’s van ondernemers kunnen bijvoorbeeld direct op het systeem worden aangesloten, zodat de surveillant rechtstreeks mee kan kijken. In de toekomst wordt de dienst mogelijk uitgebreid met kentekenherkenning en sensoren op het hekwerk van bedrijven.

Aanleiding en achtergrond

In 2010 zijn camera’s geplaatst op twee bedrijventerreinen. Sinds die tijd is het aantal inbraken daar flink gedaald. In 2016 startte de commissie CWH met een onderzoek voor upgrading en uitbreiding. Uitkomst was dat het verstandiger bleek om te investeren in een nieuw en geavanceerder systeem. Eind 2018 werd opdracht gegeven voor de uitvoering.

Werkgroep Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (VOBT) Heerenveen

Via de commissie CWH is OKH ook vertegenwoordigd in de werkgroep Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (VOBT) Heerenveen. De activiteiten van deze werkgroep richten zich op het ‘schoon, heel en veilig’ houden van de bedrijventerreinen. Tot 2022 werd gewerkt met het KIWA-keurmerk KVO-B. Inmiddels is er voor gekozen om de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en niet meer te werken met een KVO-B keurmerk.

Namens ieder deelterrein zit er een ondernemer in de werkgroep en daarnaast van alle andere partijen ook een vertegenwoordiger, te weten: gemeente, politie, brandweer en Trigion. Verder wordt de werkgroep ondersteund door het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) en krijgt het projectondersteuning van Ada Moesbergen, die tevens voorzitter van de werkgroep is.

De werkgroep VOBT Heerenveen

 • Arjen Tulner (Heerenveen-Noord)
 • Frans Hiemstra (Vertegenwoordiger ondernemers IBF)
 • Vacature (Vertegenwoordiger ondernemers)
 • Vacature (Vertegenwoordiger ondernemers)
 • Vacature (Vertegenwoordiger ondernemers)
 • Jan Kraak (Gemeente Heerenveen)
 • Anja Miedema (Gemeente Heerenveen)
 • Peter Gerrits (Gemeente Heerenveen)
 • Dirk van der Weij (Politie)
 • Anne de Jager (Brandweer)
 • Frank Janssen (Trigion)
 • Marten Bosma (Trigion)
 • Peter Klosters (Trigion)
 • Bernier Hoekstra (Vertegenwoordiger ondernemers Heerenveen-Zuid en Commissie CWH)
 • Ada Moesbergen (Externe procesmanager, momenteel vacature)

Wijkbeheer

De werkgroep VOBT Heerenveen stimuleert dat ondernemers opmerkingen over openbare voorzieningen op de bedrijventerreinen melden aan de gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klachten en meldingen over onderhoud. Elke wijk en dorp heeft een eigen wijkteam waar snel en eenvoudig een melding kan worden doorgegeven.

WhatsApp buurtpreventie

De VOBT-werkgroep wil WhatsAppgroepen starten voor de ondernemers op de bedrijventerreinen. De groep van het IBF is inmiddels in werking.

Uw camera aanmelden bij de politie

Wanneer u camera’s heeft geïnstalleerd op uw bedrijfsterrein, is het verstandig deze aan te melden bij de politie. Op deze manier kan de politie na een inbraak de locaties van camera’s in de buurt opvragen, zodat de politie beelden hiervan zo snel mogelijk ter beschikking heeft. Dit is een manier om uw bedrijventerrein samen veiliger te maken. U kunt uw camera(‘s) aanmelden via Camera in Beeld van de politie.

Meer weten over veiligheid? Raadpleeg de site van het onafhankelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Industriële Bewegwijzering

In 2015 heeft OKH, via de commissie CWH een MVO-project opgezet om de bewegwijzering op de bedrijventerreinen te exploiteren. Dit heeft geresulteerd in de gele bewegwijzering op het bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, de groene borden op het IBF en de blauwe route op Haskerveen en Heerenveen-West. Momenteel wordt onderzocht in welke vorm dit MVO-project kan worden gecontinueerd.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.