Over ons

Ondernemerskring Heerenveen (OKH) maakt zich sterk voor een goed ondernemersklimaat. Zo’n 215 ondernemers zijn bij ons aangesloten. Van klein tot groot en uit diverse sectoren en branches. Wij vertegenwoordigen hen met veel plezier.

Uit eigen ervaring kennen wij het belang van een goed ondernemersklimaat. We zetten ons ervoor in door:

 • ondernemers, gemeente en belangenorganisaties met elkaar te verbinden
 • aan tafel te zitten met stakeholders en mee te denken en te praten over belangrijke ontwikkelingen
 • het initiatief te nemen voor projecten, o.a. op het gebied van veiligheid en circulaire economie

Uiteraard spreken we elkaar ook regelmatig. De leden waarderen het dat onze bijeenkomsten verder gaan dan visitekaartjes uitdelen. We ontmoeten elkaar, leggen en verstevigen contacten en wisselen kennis en ervaring uit.

Wat doen we als OKH voor de aangesloten ondernemers

 • zorgen voor veilige bedrijventerreinen in Heerenveen
 • verbinden van ondernemers, docenten en studenten
 • belangenbehartiging voor een goed ondernemersklimaat
 • organiseren van bijeenkomsten voor leden om kennis en ervaring te delen en te netwerken
 • stimuleren van een sterke arbeidsmarkt
 • bijdragen aan een mooie regio ’n Gouden Plak om te werken, te wonen en te recreëren

Relatie met het Heerenveen Ondernemers Fonds

Via het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) betalen alle ondernemers vanaf 2015 mee aan ondernemersinitiatieven. Bij de totstandkoming van dit initiatief speelde OKH een belangrijke rol. Het fonds wordt gevoed door een opslag op het OZB-tarief voor niet-woningen. Activiteiten van het HOF dragen bij aan het versterken van:

 • samenwerking tussen lokale ondernemers in de hele gemeente
 • verbanden en relaties tussen de profit-, non-profit- en not-for-profitsectoren
 • de totale economische structuur van de gemeente Heerenveen

Als OKH zijn we een van de zogeheten ‘trekkingsgerechtigden’ van het fonds. Een deel van de opbrengsten is voor ons bestemd. Deze gelden besteden we aan projecten die ten goede komen aan alle ondernemers in de gemeente Heerenveen en zijn dus niet alleen gericht op de aangesloten leden. Enkele recente projecten, gerealiseerd met middelen van het HOF zijn Heerenveen ’n Gouden Plak en het Project Collectieve Beveiliging.

Meer weten?

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.