Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF)

Van, voor en door ondernemers in de gemeente Heerenveen

Via het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) betalen vanaf 2015 alle ondernemers mee aan ondernemersinitiatieven. Het fonds wordt gevoed door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen via deze onroerendezaakbelasting bij aan ondernemersinitiatieven. Onder het fonds hangen zes trekkingsgebieden. Deze gebieden kunnen de in het betreffende gebied opgebrachte extra OZB besteden aan collectieve doeleinden.

De Ondernemerskring Heerenveen is één van de trekkingsgerechtigden van het HOF.

Onderstaand een overzicht van projecten sinds 2015 gefinancierd vanuit het HOF

Regio Heerenveen ’n Gouden Plak

De vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak is een samenwerkingsverband tussen de Ondernemerskring Heerenveen (OKH), Heerenveense Ondernemersvereniging (HOV), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Afdeling Heerenveen, de toeristische sector in de regio Heerenveen waaronder de donateurs van VVV Heerenveen, Stichting Heerenveen Vitaal (sport, zorg & onderwijs) en de Gemeente Heerenveen.

Heerenveen ’n Gouden Plak heeft als doel er samen voor te zorgen dat de hele regio ’n Gouden Plak is om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Dit door enerzijds samen te werken aan een nóg mooiere regio Heerenveen en anderzijds samen te werken aan een nóg sterkere promotie van de regio Heerenveen.

HnGP ontvangt vanaf 2015 jaarlijks een bijdrage vanuit de OKH trekkingsgelden

Onderzoek Collectieve Beveiliging bedrijventerreinen Heerenveen

Op de bedrijventerreinen Heerenveen-noord en IBF is een Project Collectieve Beveiliging wat de veiligheidsmaatregelen regelt op bedrijventerreinen zoals brandpreventie en het terugdringen van criminaliteit door camerabeveiliging en surveillance. Ze onderhoudt contacten en legt verbanden tussen ondernemers, gemeente, provincie, politie, brandweer, beveiligingsbedrijven en derden.

Met een bijdrage vanuit het HOF is in 2016 gestart met een onderzoek voor  een upgrade van het huidige camerasysteem op de bedrijventerreinen Heerenveen-noord en IBF en naar aanleiding van het verzoek voor uitbreiding van het BeveiligingsProject op het bedrijventerrein Heerenveen-zuid.


Upgrade Project Collectief Beveiligd 

Na het onderzoek wordt vanaf eind 2018 gewerkt aan de implementatie van een Upgrade Project Collectief Beveiligd op de al beveiligde bedrijfsterreinen met een uitbreiding op het bedrijfsterrein Heerenveen-Zuid.  

De implementatie van een nieuw cameraproject op de bedrijventerreinen Heerenveen-noord, IBF en Heerenveen-zuid zal rond juli 2019 zijn voltooid.

Hercertificering KVO-B

De bedrijventerreinen Heerenveen-noord en IBF hebben sinds 2008 het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Certificering is een onderdeel van het Project Collectieve Beveiliging.

Met een bijdrage uit het HOF en inzet beheersteam KVO-B heeft er een KVO audit voor hercertificering plaatsgevonden en is het Keurmerk KVO-B per maart 2016 behouden.

Met een bijdrage uit het HOF vindt er ook in maart 2019 een hercertificering plaats van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). 

Industriële Bewegwijzering

De gemeente Heerenveen heeft per februari 2015 het contract met betrekking de Industriële Bewegwijzering in de gemeente Heerenveen opgezegd. De Ondernemerskring Heerenveen was van mening dat opheffing van het systeem niet wenselijk was en zet deze bewegwijzering voort  ten behoeve van alle ondernemers die daar belang bij hebben.

Lees verder

Ondernemersplein ‘Made in Heerenveen” tijdens de BCDN maart 2017 en 2018

De Ondernemerskring Heerenveen heeft op 21 & 22 maart 2017 met een bijdrage vanuit het HOF een Ondernemersplein gerealiseerd voor alle Heerenveense ondernemingen op de BCDN in het WTC in Leeuwarden.  Verslag van deze 1e editie van een Ondernemersplein tijdens de BCDN.

Ook tijdens de BCDN op 20 & 21 maart 2018 was de Ondernemerskring Heerenveen met een Ondernemersplein aanwezig. Met op 21 maart een netwerkbijeenkomst met als gastspreekster Elske Doets, Zakenvrouw van het jaar 2017.

HeerenveenJoure On Stage  2018 en 2019

De Beroepenfeesten voor het VMBO van Onderwijs On Stage worden in meerdere steden gerealiseerd. Ook HeerenveenJoure neemt hieraan deel.

Op 6 maart 2018 de 2e editie in Heerenveen in Fean Plaza in het Abe Lenstra Stadion. De OKH ondersteunt deze editie middels een bijdrage vanuit het HOF. Ook voor de editie 2019 ontvangt een bijdrage vanuit het HOF.

Business Voice Heerenveen 2018

Business Voice Heerenveen is een event waar starters één op één coaching kunnen winnen. Zij bereiden zich, onder professionele begeleiding van specialisten, voor op dit jaarlijks  event.

OKH ondersteunt de editie op 19 april 2018 met een bijdrage vanuit het HOF.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.