Industriële Bewegwijzering

De gemeente Heerenveen heeft per februari 2015 het contract met betrekking de Industriële Bewegwijzering in de gemeente Heerenveen opgezegd. De Ondernemerskring Heerenveen was van mening dat opheffing van het systeem niet wenselijk was en zet deze bewegwijzering voort  ten behoeve van alle ondernemers die daar belang bij hebben.

Daarvoor heeft de OKH, via de Commissie CWH, een mvo project opgezet om het bewegwijzeringsysteem te  exploiteren en doet dit onder andere samen met het Friesland College om het onderwijs in Heerenveen bij dit project te betrekken.

Het betreft de bewegwijzering op de bedrijventerreinen middels de gele borden op bedrijventerrein in Zuid, de groene borden op het IBF en de blauwe borden op het bedrijventerrein Noord.

Met HOF-gelden zijn de bestaande panelen en borden overgenomen. Iedere op één van deze terreinen gevestigde ondernemer heeft recht op een bordje tegen betaling van een entree fee van € 100.-. (excl. btw) Plaatsing en schoonmaak wordt bekostigd vanuit het Ondernemersfonds.

Neem voor meer informatie en plaatsing paneel contact op via info@ondernemerskringheerenveen.nl