Commissie CWH

Voormalige Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen (CWH) valt sinds 2012 als Stichting CWH onder de OKH

De commissie CWH heeft een wat andere positie binnen OKH dan de andere commissies. De afkorting staat voor (voormalige) Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen. Deze valt sinds 2012 als Stichting CWH onder de OKH. CWH is een uitvoeringsorgaan, met name op het gebied van veiligheid van bedrijventerreinen, maar ook andere onderwerpen zoals bewegwijzering vallen eronder.

Projecten van de commissie CWH

Een belangrijk onderdeel is het cameraproject Collectief Beveiligd. Alle bedrijventerreinen in Heerenveen zijn sinds eind 2020 voorzien van moderne camera’s langs de toegangswegen. In combinatie met dagelijkse surveillance en geavanceerde apparatuur en systemen voor de surveillanten, zorgt dit voor een toename van de veiligheid. Meldingen worden sneller opgevolgd en de pakkans neemt toe.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.

Commissie CWH

Doel
Doel van de CWH is zorgen voor veilige, schone en aantrekkelijke bedrijventerreinen in de gemeente Heerenveen.

Ambitie cameraproject
Het instandhouden van het camerasysteem dat efficiënt optreden mogelijk maakt bij incidenten, al dan niet in samenwerking met bedrijventerreinen in de omgeving.

Samenstelling
Vanuit OKH-bestuur

Sicco Huisman

Sicco Huisman

OKH-bestuur, voorzitter
Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

OKH-bestuur, penningmeester

Vanuit OKH-leden

Bernier Hoekstra

Bernier Hoekstra

Novatech AIP
Erwin Nijdam

Erwin Nijdam

Extern projectmanagement

Ada Moesbergen

Ada Moesbergen

Taak
Borgen van de continuïteit van het cameraproject.
Initiëren van overige projecten die ten goede komen aan de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen.

Samenwerkingsverbanden

Vanuit de commissie CWH zijn er verschillende dwarsverbanden met andere organisaties op het gebied van veiligheid op bedrijventerreinen.

Beheersteam en Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Heerenveen

In 2007 werd in Heerenveen-Noord de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) opgericht. Een lid van de commissie CWH maakt deel uit van de werkgroep. Er werd een plan van aanpak gemaakt met beleid en maatregelen in het kader van ‘schoon, heel en veilig’. Dit leidde tot het toekennen van het KIWA keurmerk KVO-B, dat inmiddels alle bedrijventerreinen van Heerenveen hebben. In maart 2019 is het Keurmerk voor drie jaar verlengd en in het najaar van 2021 starten de voorbereidingen voor de hercertificering van maart 2022. De werkgroepen van de verschillende bedrijventerreinen zijn inmiddels samengevoegd tot één Beheersteam KVO-B Heerenveen-Breed. Meer informatie bij het thema Veiligheid.

Kwartaaloverleg politie en Trigion

Politie en Trigion voeren regelmatig overleg over de veiligheid op de bedrijventerreinen. Aan de orde komen o.a. (meldingen via) het cameraproject, zwerfvuil, verlichting, overlast door hangjeugd etc. CWH ontvangt de verslagen van deze bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.