Commissie Circulaire economie

Er is steeds meer interesse voor duurzaam ondernemen, ook bij ondernemers in de gemeente Heerenveen. Wij willen als OKH op het gebied van circulaire economie een intermediair en aanjager zijn en ondernemers met vraagstukken op dit gebied een stap verder helpen, met als doel de circulaire economie te bevorderen.

We brengen bedrijven, overheden en organisaties met elkaar in contact om initiatieven en projecten te stimuleren op het gebied van circulaire economie. Aanleiding was het programma Circulaire Economie van de Rijksoverheid, in combinatie met een vraag van een bedrijf aan ons over mogelijk hergebruik van afval dat vrijkwam bij het productieproces. Om bedrijven met dit soort vraagstukken verder te helpen, startten we met de commissie Circulaire Economie en sloten we ons aan bij de vereniging Circulair Friesland.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.

Lopende projecten

Voorbeelden van projecten zijn het piepschuimproject en het palletproject.

Commissie Circulaire economie

Doel
Initiatieven en projecten stimuleren op het gebied van circulaire economie.

Ambitie
Een toonaangevende rol voor de gemeente Heerenveen als vestigingsplaats voor bedrijven met projecten op het gebied van circulaire economie.

Samenstelling
Vanuit OKH-bestuur

Alex van Dalen

Alex van Dalen

OKH-bestuur

Vanuit OKH-leden

Hilda Feenstra

Hilda Feenstra

Local Matters
Sietske de Jong

Sietske de Jong

Local Matters
Udo de Goede

Udo de Goede

Bruining De Goede

Vanuit de gemeente Heerenveen

Jantie van der Laan

Jantie van der Laan

Projectleider circulariteit

Taak
Als intermediair: ondernemers met vraagstukken op dit gebied een stap verder helpen door ze met elkaar en met andere organisaties en bedrijven in contact te brengen. Als aanjager: duurzame projecten initiëren die leiden tot duurzamer ondernemerschap.

Samenwerking

In 2018 is de OKH lid geworden van Circulair Friesland. Dit samenwerkingsverband heeft leden uit:

  • bedrijven
  • gemeenten
  • de provincie
  • kennisinstellingen
  • maatschappelijke instellingen
  • andere organisaties die zich actief willen inzetten

Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. Als lid kunnen we als OKH gebruik maken van de kennis in de vereniging. Vragen van OKH-leden worden met de vereniging besproken. Wanneer er sprake is van kansrijke initiatieven, kunnen deze door Circulair Friesland verder worden opgepakt.