Commissies

Ondernemerskring Heerenveen heeft een aantal commissies met een specifiek aandachtsgebied

Voor vijf aandachtsgebieden heeft OKH een commissie in het leven geroepen. Iedere commissie heeft een eigen specifieke taak. In iedere commissie heeft een (of meer) bestuursleden zitting. Overige leden zijn afkomstig uit de aangesloten leden, andere commissies of van de gemeente Heerenveen en/of overige organisaties. Volg onderstaande links voor een kort overzicht van samenstelling, doel en taken van iedere commissie. De projecten waar de commissies inhoudelijk mee bezig zijn, staan uitgebreid beschreven bij het onderdeel Thema’s.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.