Cameraproject OKH op bedrijventerreinen Heerenveen van start

HEERENVEEN – Het geavanceerde cameraproject van Ondernemerskring Heerenveen (OKH)  is van start gegaan. De bedrijventerreinen van Heerenveen zijn volgens de nieuwste normen beveiligd. Gemeente Heerenveen, politie Heerenveen, beveiligingsbedrijf Trigion en de OKH hebben op 14 december 2020 hun handtekening onder het convenant gezet, zodat de camera’s in de openbare ruimte gebruikt kunnen worden.

In totaal 37 camera’s staan  op zes meter hoge palen op de terreinen van Haskerveen en Kanaal, Businesspark Friesland, Nijehaske, Heerenveen-Zuid, IBF Heerenveen en Leeuwarderstraatweg. De camera’s staan langs de uitvalswegen om in geval van meldingen voertuigen te kunnen traceren.

Volgens gemeente Heerenveen is het cameraproject vooral preventief. Het doel is om het aantal pogingen tot diefstal te verminderen.

Sinds het plaatsen van de eerste camera’s op twee bedrijventerrein in 2010  is het aantal inbraken op die locaties al flink gedaald. Met het nieuwe project zijn nu  alle bedrijventerreinen voorzien van nieuwe camera’s. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: ,,Als preventie werkt zo’n systeem goed. Wij merken dat er veel minder pogingen tot inbraak zijn en dat de pakkans veel groter is.”

Alle ondernemers op de bedrijventerreinen profiteren van het systeem omdat Trigion via het systeem de bedrijfsterreinen ten behoeve van alle ondernemers in de gaten houdt. Daarbij rijdt een surveillant van Trigion de hele nacht in Heerenveen en kan hij de beelden op elk moment op een iPad bekijken. Beelden van incidenten kunnen door alle ondernemers worden opgevraagd. In de toekomst kan het systeem nog worden uitgebreid.

Ondernemers die een contract hebben met Trigion, kunnen nog kiezen voor uitgebreide opties, zoals de beveiliger rechtstreeks mee laten kijken met de camera’s van de ondernemer. De mogelijkheid bestaat dan om direct te reageren bij een inbraak en de inbreker direct te volgen met het camerasysteem. Het is een groot voordeel dat de beveiliger al in de auto mee kan kijken op het moment dat een inbraak plaatsvindt. Aardema: ,,Voorheen werd dit gedaan in een meldkamer die ver weg zat. De beelden kwamen met duizenden tegelijkertijd binnen. Om dan inbraken op tijd te signaleren is lastig. Met het nieuwe systeem is de beveiliger altijd dicht bij Heerenveen en zijn de beelden haarscherp.” Ondernemers die bij een andere alarmcentrale zijn aangesloten, kunnen deze dienst naar Trigion doorzetten.

In het getekende convenant staat vastgelegd dat de partijen in het openbaar mogen filmen. Hiervoor is een protocol opgesteld. Daarin staat waar de camera’s staan, onder andere wat het doel is, wat ze kunnen registreren, hoe er met de camera’s wordt gewerkt, wie hierbij betrokken zijn, wat hun rol is en hoe lang beelden mogen worden bewaard. Dit protocol voldoet aan de privacywetgeving. Het zicht op de woonhuizen op de bedrijventerreinen  is met software geblokkeerd. Daarnaast zijn schermen gemonteerd die privéterreinen uit beeld houden.

Ondernemers die hun eigen camera’s aan het systeem willen koppelen kunnen een overeenkomst sluiten met Trigion. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Trigion. De gegevens zijn te vinden op de site van Ondernemerskring Heerenveen. Leden van de Ondernemerskring Heerenveen krijgen korting op de diensten van Trigion.

Voor meer achtergrond over het project.

Fotobijschrift:

 Akkelien de Jong (Wijkagent Nijehaske/De Greiden), Tjeerd van der Zwan (burgemeester Heerenveen), Annemieke Mintjes (bestuurslid OKH), Wilko Jan Aardema (voorzitter OKH) en Frank Janssen (Trigion).