Nieuwjaarsreceptie Heerenveen 2022 – 11 januari 19.30 uur – digitaal vanuit Posthuis

Save the date! Reserveer alvast dinsdag 11 januari, van 19:30 tot 20:30 in uw agenda en schakel digitaal in op de nieuwjaarsreceptie voor ondernemend Heerenveen! Live vanuit het Posthuis Theater, waar de burgemeester te gast is en de traditionele Gouden Speld zal worden uitgereikt.  Samen heffen we het glas digitaal op een mooi 2022.

De livestream en de chat is te vinden via ngoudenplak.nl/nieuwjaarsreceptie

 

Bericht met informatie gemeente Heerenveen over verlichting coronamaatregelen

Voor veel ondernemers hebben de aangescherpte coronamaatregelen per 26 november 2021 grote gevolgen. Bent of kent u een ondernemer waar de (financiële) nood hoog is? Lees en/of deel zo veel mogelijk onderstaande informatie.

Gemeentelijke lasten

Net als in 2020 heeft de raad ook voor 2021 besloten geen reclame- en precariobelasting te innen. Voor wat betreft de overige lokale lasten is het mogelijk om belasting betaling uit te stellen of in termijnen te betalen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, klik dan op: 

betalingsuitstel lokale lasten ondernemers

Bureau Zelfstandigen Friesland                                                                                                       

Naast alle tijdelijke (landelijke) steunmaatregelen kunt u ook contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF). BZF is gevestigd in Leeuwarden en is een provinciaal samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Friesland. BZF verstrekt onder andere tijdelijke uitkeringen aan ondernemers, die een inkomen hebben beneden de bijstandsgrens. Daarnaast kunt u tevens een bedrijfskrediet aanvragen voor bijvoorbeeld een noodzakelijke investering of voor het oplossen van eventuele dreigende schulden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.bureauzelfstandigenfryslan.nl.

Ook kan BZF hulp bieden bij heroriëntatie binnen de eigen bedrijfsvoering of ondersteuning geven bij het zoeken naar een baan in loondienst.  Hebt u behoefte om met een coach in gesprek te gaan, ook dan kunt u contact opnemen met BZF. U kunt hierover meer lezen op www.bzf.nu.

Het is belangrijk te weten dat een gesprek met BZF altijd vrijblijvend is en dat u als ondernemer de regie blijft houden over uw bedrijfsvoering.

Landelijk steunpakket per 26 november

De overheid heeft aangekondigd het steunpakket fors uit te breiden. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Hier volgt een opsomming van deze steunmaatregelen.

NOW 5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ondernemers hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)                                                                                                 

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen                                                                                                                          

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector      

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport                                                                                                                                                     

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Krapte op de arbeidsmarkt                                                                                                                    

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Heeft u vragen over het steun- en herstelpakket corona, klik dan op rijksoverheid.nl/steunpakket. Voor meer vragen kunt ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Sluit u als individuele ondernemer ook aan bij het collectieve camerasysteem

Inbraak of vernieling, helaas krijgt iedere ondernemer er wel een keer mee te maken. Naast herstelwerkzaamheden en verzekeringskwesties hebben deze incidenten vooral impact op het gevoel van veiligheid. Dit geldt niet alleen voor u maar ook voor uw medewerkers.

Ondernemerskring Heerenveen, Politie Friesland, Trigion en de Gemeente Heerenveen hebben de samenwerking opgezocht om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Heerenveen te vergroten. Met als resultaat onder andere het collectieve camerasysteem. Hoe meer ondernemers zich aansluiten bij het collectief hoe meer informatie verzameld kan worden om criminele activiteiten terug te dringen en uiteindelijk te voorkomen.
 
Harm Tolsma van Tolsma Tanks BVBernier Hoekstra van Novatech Auto & Industrie Parts BV en Frans Hiemstra van Lankhorst Taselaar leggen uit waarom zij zich hebben aangesloten bij dit initiatief.

Harm: ‘Wij zijn aangesloten bij Trigion collectieve beveiliging met als reden dat zij veel sneller ter plaatse zijn. Ook wordt er preventief gecontroleerd. Het geeft mij rust dat er op onze spullen wordt gelet wanneer ik slaap. Een goede nachtrust is tenslotte onbetaalbaar’. Frans vult aan; ’Toen we met het bedrijf verhuisden naar Heerenveen heeft onze directie gelijk opdracht gegeven om ons aan te sluiten bij de collectieve beveiliging. Een collectieve beveiliging werkt proactief. Daarnaast worden beelden een tijd bewaard wat de mogelijkheid biedt om situaties terug te kijken als dat nodig is. Er is net een nieuw camera systeem geïnstalleerd op cruciale plekken op de diverse industrieterreinen en toegangswegen. Omdat er door het collectief prijsafspraken worden gemaakt is het prijstechnisch ook nog eens zeer aantrekkelijk. Ik zou daarom elk bedrijf in Heerenveen willen adviseren om mee te doen.’
Bernier: ‘Wij zijn erg zuinig op onze medewerkers, gebouw en goederen. Overdag kunnen we heel goed zelf zorgen voor de veiligheid. Maar we willen ook graag ongestoord en zonder zorgen van onze vrije tijd en nachtrust kunnen genieten. Het is dan ook een fijn gevoel dat er op die momenten een professionele groep mensen klaar staat om die taak van ons over te nemen.’
 
Kortom veiligheid op de bedrijventerreinen is iets waar we als ondernemers belang bij hebben maar ook een onderwerp waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Kunnen we daarom ook op uw deelname rekenen? Neem voor vragen over het collectieve camerasysteem contact op met mbosma@trigion.nl Tot slot hieronder een kort filmpje over hoe de collectieve camerabeveiliging in de praktijk werkt.
https://lnkd.in/dTHhXpbs

 

We pakken de draad weer op: 2 november live bijeenkomst met Marc Lammers

Het bestuur van Ondernemerskring Heerenveen en de afdeling Bedrijven van de gemeente Heerenveen nodigt de ondernemers die gevestigd zijn in de regio Heerenveen graag opnieuw uit voor de live bijeenkomst met Marc Lammers. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, zal er na de lezing voldoende ruimte zijn om elkaar te ontmoeten. 
 

Datum:      dinsdag 2 november 2021

Tijdstip:    19.30 uur 

Plaats:       Abe Lenstra Stadion Heerenveen 

Thema:     ‘Van Goed naar Goud’ door Marc Lammers

Marc Lammers is oud-bondscoach van het Nederlandse dameshockeyteam. Gebleken is dat Marc’s innovatieve coachingstechnieken op het sportieve vlak verrassend goed toepasbaar zijn in het bedrijfsleven. ‘Want’  zoals Marc zegt: ‘net als in de topsport is zelfbewustzijn van teamleden cruciaal: iedereen blinkt ergens in uit. Maak individuele sterktes en valkuilen inzichtelijk, zet individuen in hun kracht en profiteer als team’.

Bent u ondernemer in Heerenveen en geen lid van de OKH? Meld u dan snel aan via het formulier onderaan op de pagina van de bijeenkomst.

Commissie Circulaire Economie start Circulair Palletproject

‘Whatsapp als je een pallet hebt!’ Met dit motto is begin oktober het circulaire palletproject gestart. ‘Na het eerdere succes van het verzamelen van piepschuim, zagen we nu dezelfde kansen voor pallets’, vertelt Alex van Dalen, voorzitter van de commissie Circulaire Economie van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH). ‘Veel bedrijven hebben zo nu en dan een paar pallets over die in de afvalbak belanden omdat ze onbruikbaar of stuk zijn. Dit is een kostenpost voor de ondernemer èn zonde van de grondstoffen.’ Het contact met DBVH Pallets, de palletgigant in Heerenveen, was snel gelegd.

Wist u dat sommige pallets wel 80 levens hebben? Soms zit er statiegeld op en blijven ze automatisch lang in gebruik. Vaak worden pallets na eenmalig gebruik weggegooid. Ze komen bij het afval en worden versnipperd of verbrand. ‘Dat is hartstikke zonde, want veel van deze pallets kunnen prima worden hergebruikt.’ Bij de commissie Circulaire Economie van de OKH dachten ze: ‘Dit kan anders’.  

DBVH Pallets, een sociaal en duurzaam bedrijf, herstelt of demonteert gebruikte pallets. Een arbeidsintensief proces, maar hierdoor krijgen het hout en de mensen die er werken een tweede kans. Geert de Boer, eigenaar van DBVH Pallets, vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te geven. ‘Het is zoveel makkelijker om hout uit Oost-Europa te importeren en in een machine te verwerken. Maar ik vind het prachtig om samen met deze jongens pallets te maken.’ Ruim 90% van de gemaakte pallets bestaat uit gebruikt hout, waarmee vele hectares bos worden gespaard. Met dit circulaire palletproject zet het bedrijfsleven in Heerenveen en omgeving opnieuw een goede stap op het gebied van circulair ondernemen. Voor alle partijen een win-win situatie.

Vanaf oktober 2021 worden gebruikte pallets maandelijks gratis bij ondernemers opgehaald. Bedrijven hoeven geen afvoerkosten te betalen. Bent u enthousiast over het project en wilt u uw gebruikte pallets aanmelden?

Dat kan door een Whatsapp-bericht te sturen naar het nummer 06 – 518 86 407. Na uw bericht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

 

Campagne voor invulling Friese vacatures – De aanhouder wint

Alweer enkele jaren geleden bedacht Ondernemerskring Heerenveen (OKH) het plan om Friezen om utens met een slimme campagne terug te halen, onder de noemer Kom Thús. Toen al speelde het probleem om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen in Heerenveen en omgeving.

Samen met de F4-gemeenten en enkele bedrijven werd besloten dat het beter was om dit plan onder te brengen bij het Innovatiepact Fryslân (IPF) en om hierin samen op te trekken. Het probleem was groter dan Heerenveen en Friesland ‘sels’. Kom Thús werd Wolkom Thús.

Na het maken van plannen, het voeren van gesprekken en het geven van presentaties is het eindelijk gelukt. Provincie Fryslân financiert de komende jaren de campagne Wolkom Thús om mensen van buiten Friesland enthousiast te maken voor  banen bij Friese bedrijven. Deze campagne is hard nodig omdat het steeds lastiger blijkt om geschikt personeel te werven voor het sterk groeiend aantal vacatures bij Friese bedrijven en instellingen. De campagne, die zo’n zes jaar gaat duren, is essentieel om de Friese economie niet te laten stagneren. De werving richt zich niet alleen op het terughalen van jongeren, die na hun studie elders in het land werk hebben gevonden, maar net zo goed op mensen die in Friesland willen komen werken en hopelijk een bijdrage willen leveren aan de Fryske Mienskip.

OKH ondersteunt deze campagne van harte. Dat mag duidelijk zijn. We zijn er trots op dat het is gelukt en gaan ervan uit dat de campagne, met de regie in juiste handen, een groot succes wordt. Wij hopen dat alle bedrijven en instellingen actief gebruik zullen maken van de campagne, zodra deze van start gaat.

De campagne wordt opgezet en gefinancierd door de Provincie, samen met de gemeenten  en ondernemers in Friesland. Lees ook het artikel van de LC.

 

Lancering plannen gemeente rondom nieuw Van der Valk Hotel

Vanaf 1 juli 2021 nodigt de gemeente Heerenveen eenieder uit om te reageren op de plannen rondom een nieuwe vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32, zoals deze nu op tafel liggen. Ook via de website van de OKH willen we de plannen van de gemeente bekend maken. Hieronder vindt u informatie van de gemeente over de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de plannen en het vervolgproces.

In het kort

Van der Valk en de gemeente hebben twee modellen gemaakt voor de ontwikkeling van het project. Om u een beeld te geven van beide modellen vindt u kaarten, impressies en video’s op de website, evenals informatie over onderwerpen als parkeren, verkeersontsluiting en architectuur. Bezoek hiervoor: www.heerenveen.nl/vandervalk

Schriftelijk reageren?

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 17 september 2021 liggen de modellen en bijbehorende informatie ter inzage op de bovengenoemde website en bij de receptie van het gemeentehuis in Heerenveen. Mocht u een schriftelijke reactie in willen dienen, dan kan dat op verschillende manieren. U kunt dit tot en met 17 september 2021 doen door:

 • een schriftelijke reactie via het antwoordformulier op de website
 • een brief te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen (o.v.v.: Van der Valk)

Vervolg

Uw reactie, schriftelijk of in een gesprek, betrekt de gemeente bij  de besluitvorming. De gemeenteraad beslist eind 2021 over het voorkeursmodel. Een overzicht van de inspraakreacties en het antwoord daarop maakt hier onderdeel van uit. Indien u een inspraakreactie hebt gegeven, informeert de gemeente u hierover in aanloop naar het besluit van de gemeenteraad.

Het voorkeursmodel wordt verder uitgewerkt en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, naar verwachting begin 2022. Nadat de gemeenteraad over het definitieve plan heeft besloten start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. In deze juridisch-planologische procedure heeft u de gelegenheid om formeel uw zienswijze in te dienen. De planning is dat er in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de uitvoering.

Het Gouden Kerstp(l)akket uit de eigen regio

Voor alle werkgevers in de regio Heerenveen,

Na het succes van afgelopen jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om een Gouden Kerstp(l)akket te bestellen. Het Gouden Kerstp(l)akket is een lokaal kerstpakket dat de lokale ondernemers in de regio Heerenveen steunt. In 2020 is dit initiatief gestart als een reactie op de gevolgen van het coronavirus. Afgelopen jaar is hierdoor voor meer dan 50.000 euro in de regio besteed, bij de eigen lokale ondernemers. Een mooie manier om als werkgever de collega-ondernemers in de regio te supporten!

Waarom het Gouden Kerstp(l)akket?

 • Eenvoudig en snel
  Het bestellen en uitdelen van een Gouden Kerstp(l)akket verloopt simpel en snel. Je bestelt de cadeaubonnen online via www.kerstplakket.nl. Het aantal bonnen en het bedrag per bon selecteer je naar eigen wens. Je hoeft geen tijd en energie te steken in contacten met de lokale ondernemers, geen interne kerstmarkt te organiseren en ook geen selectie uit lokale winkels te maken. Met één klik op de knop is alles geregeld.
 • Veel keuze en geen commercieel model
  Het grote voordeel van het Gouden Kerstp(l)akket is dat jouw werknemers zelf kunnen kiezen bij welke ondernemers in de regio zij het tegoed willen besteden. Er is keuze uit ruim 100 lokale ondernemers! Het tegoed kan over meerdere ondernemers worden verspreid. Deze ondernemers ontvangt het volledige cadeaubonbedrag automatisch uitgekeerd.
 • Personaliseren en afdrukken mogelijk
  Wanneer je nu alvast het Gouden Kerstp(l)akket reserveert, ontvang je deze in het najaar. Dit kan kosteloos via de mail als pdf, maar vanaf dit jaar is het ook mogelijk om de bonnen tegen kostprijs te laten afdrukken en deze per post te ontvangen. Daarnaast is het ook mogelijk om de bonnen te personaliseren met bijvoorbeeld een eigen tekst en logo.

Het Gouden Kerstp(l)akket is een initiatief van regio Heerenveen ’n Gouden Plak in samenwerking met Internetbureau Skeps uit Heerenveen. Meer informatie over het Gouden Kerstp(l)akket is te vinden op www.kerstplakket.nl. Heb je vragen welke niet via de site worden beantwoord, dan mag je deze natuurlijk altijd per mail sturen aan info@ngoudenplak.nl.

 

Van 10 juli tot 23 augustus wegen ter hoogte van Heerenveen-Centrum afgesloten

Van zaterdag 10 juli tot en met zondag 22 augustus zijn de wegen aan de oostzijde (IBF) van de A32 ter hoogte van Heerenveen-Centrum zes weken lang afgesloten. Dit is nodig om de K R Poststraat, de op- en afrit van de A32, de Mercurius en de Venus op de nieuwe rotonde te laten aansluiten. Verkeer dat vanuit het centrum van Heerenveen richting Leeuwarden, Drachten, Joure of De Knipe wil, wordt omgeleid. Daarnaast is de A32 in de richting Leeuwarden van vrijdagavond 6 augustus tot maandagochtend 9 augustus volledig afgesloten. Vóórdat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst verslechteren.

 Aansluiten rotonde en afbouw af- en toerit

Aan de oostzijde van de A32 vervangt de nieuwe rotonde straks twee kruisingen met verkeerslichten. Het verkeer kan hierdoor beter en veiliger doorstromen. Op de rotonde sluiten vijf wegen aan: de K R Poststraat, de af- en toerit van de A32, de Venus en de Mercurius. In de zesweekse afsluiting sluit aannemer BAM deze wegen aan op de rotonde. Daarnaast worden de nieuwe af- en toerit van de A32 van asfalt voorzien en worden geluidschermen geplaatst.

Omleidingsroutes
Verkeer vanuit het centrum wordt omgeleid via de Weinmakker en de aansluiting Heerenveen-West (26) van de A7. Verkeer van en naar het IBF maakt gebruik van de aansluiting Tjalleberd (26a) van de A7. Bekijk de animatie met de omleidingsroutes op www.heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Weekendafsluiting A32 in de richting van Leeuwarden

Onder de rijbaan van de A32 in de richting van Leeuwarden moet nog een rioolbuis worden aangelegd. Daarnaast moeten nog enkele portalen worden verplaatst. Daarvoor is het nodig om de rijbaan ter hoogte van Heerenveen-Centrum gedurende één weekend volledig af te sluiten. Dat gebeurt van vrijdagavond 6 tot maandagochtend 9 augustus.

Daarbij wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A6 en de A32, lokaal verkeer wordt via de afritten Heerenveen-Zuid (10) en Heerenveen (11) omgeleid.

Groot onderhoud A32

Rijkswaterstaat voert in dezelfde periode groot onderhoud uit aan de westelijke rijbaan van de A32 tussen de toerit Heerenveen/Oranjewoud (10) en de afrit Ter Idzard (11). Dit werk wordt uitgevoerd in de periode van maandag 5 juli tot dinsdag 20 juli. Door beide werken in de vakantieperiode uit te voeren beperken we de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk.

Laatste werkzaamheden HBB fase 1

De werkzaamheden die tijdens de zesweekse afsluiting worden uitgevoerd is het laatste onderdeel van fase 1 van Heerenveen Beter Bereikbaar. Er is door de aannemer in de afgelopen periode veel werk verzet. Aan de centrumzijde van de A32 is de K R Poststraat met één rijstrook verbreed. Ook zijn de Weinmakker en de afrit van de A32 voorzien van extra opstelstroken voor de verkeerlichten. Aan de IBF-zijde is het viaduct over de K R Poststraat verbreed, de nieuwe rotonde aangelegd en de af- en toerit van de A32 verlegd. Omdat de werkzaamheden voor het grootste deel buiten het verkeer plaatsvonden, bleef de hinder voor het verkeer beperkt.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Heerenveen in ontwikkeling; wat is de actualiteit rondom bedrijfsgrond

Het afgelopen jaar was een heel vreemd jaar. Vanuit team Economische Zaken binnen de gemeente Heerenveen zien we – door de coronamaatregelen – grote verschillen in sectoren en branches. Met name de sectoren horeca, recreatie & toerisme en ook detailhandel hebben het zwaar te verduren gehad. We verwachten dat ze ook nog een moeilijke periode voor de boeg hebben.

Aan de andere kant is er ook redelijk positief nieuws te melden. Waar de bovengenoemde sectoren het dus flink voor de kiezen kregen en het financieel vrijwel allemaal zwaar hebben, zijn er ook branches die wél vol door konden gaan en goede omzetcijfers laten zien. We hebben het dan voornamelijk over de logistiek, industrie en bouw.

Door deze tweedeling in de economie merken we dat de druk op de bedrijfsgrond enorm is toegenomen. Waar we dachten dat er deels een stagnatie zou zijn qua verkoop en ontwikkeling, is dit niet direct terug te vinden in de cijfers. Want ook in het afgelopen jaar was er veel vraag naar bouwlocaties. Daar konden we in de meeste gevallen ook op inspelen door mooie nieuwe plekken te vinden. Op zowel het IBF als op Haskerveen wordt op dit moment veel gebouwd.

Maar we moeten ook eerlijk zijn: we zien nu dat de grond steeds schaarser wordt op de bestaande terreinen. Gelukkig hebben we hier een aantal jaren geleden al op voorgesorteerd met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein: ‘Klaverblad Noordoost’. Dit nieuwe bedrijventerrein moet binnen een aantal jaren zichtbaar worden aan de A7, afslag Tjalleberd tegenover het IBF.
Als gemeente hebben we hier in eerste instantie 10-20 hectare bedrijventerrein beschikbaar, waarbij de minimale afname 2 hectare is (dus wat grotere percelen). Het gehele ontwikkelingsplan ‘Klaverblad-Noordoost’ is 100 hectare. Naast bedrijventerrein is er ook plaats voor natuur inclusieve landbouw en een zonnepark.

De laatste stand van zaken over het plan is terug te vinden op: https://www.heerenveen.nl/duurzaam/ontwikkeling-gebied-klaverblad-noordoost/

Houdt deze website dus goed in de gaten. Mocht u meer willen weten of interesse hebben voor bouwgrond, neem dan vrijblijvend contact met ons op via bedrijven@heerenveen.nl of zoek contact met de onderstaande accountmanagers.

Team Economische Zaken Gemeente Heerenveen

Elsemarie Oosterveen en Wouter de Groot