Campagne voor invulling Friese vacatures – De aanhouder wint

Alweer enkele jaren geleden bedacht Ondernemerskring Heerenveen (OKH) het plan om Friezen om utens met een slimme campagne terug te halen, onder de noemer Kom Thús. Toen al speelde het probleem om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen in Heerenveen en omgeving.

Samen met de F4-gemeenten en enkele bedrijven werd besloten dat het beter was om dit plan onder te brengen bij het Innovatiepact Fryslân (IPF) en om hierin samen op te trekken. Het probleem was groter dan Heerenveen en Friesland ‘sels’. Kom Thús werd Wolkom Thús.

Na het maken van plannen, het voeren van gesprekken en het geven van presentaties is het eindelijk gelukt. Provincie Fryslân financiert de komende jaren de campagne Wolkom Thús om mensen van buiten Friesland enthousiast te maken voor  banen bij Friese bedrijven. Deze campagne is hard nodig omdat het steeds lastiger blijkt om geschikt personeel te werven voor het sterk groeiend aantal vacatures bij Friese bedrijven en instellingen. De campagne, die zo’n zes jaar gaat duren, is essentieel om de Friese economie niet te laten stagneren. De werving richt zich niet alleen op het terughalen van jongeren, die na hun studie elders in het land werk hebben gevonden, maar net zo goed op mensen die in Friesland willen komen werken en hopelijk een bijdrage willen leveren aan de Fryske Mienskip.

OKH ondersteunt deze campagne van harte. Dat mag duidelijk zijn. We zijn er trots op dat het is gelukt en gaan ervan uit dat de campagne, met de regie in juiste handen, een groot succes wordt. Wij hopen dat alle bedrijven en instellingen actief gebruik zullen maken van de campagne, zodra deze van start gaat.

De campagne wordt opgezet en gefinancierd door de Provincie, samen met de gemeenten  en ondernemers in Friesland. Lees ook het artikel van de LC.

 

Lancering plannen gemeente rondom nieuw Van der Valk Hotel

Vanaf 1 juli 2021 nodigt de gemeente Heerenveen eenieder uit om te reageren op de plannen rondom een nieuwe vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32, zoals deze nu op tafel liggen. Ook via de website van de OKH willen we de plannen van de gemeente bekend maken. Hieronder vindt u informatie van de gemeente over de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de plannen en het vervolgproces.

In het kort

Van der Valk en de gemeente hebben twee modellen gemaakt voor de ontwikkeling van het project. Om u een beeld te geven van beide modellen vindt u kaarten, impressies en video’s op de website, evenals informatie over onderwerpen als parkeren, verkeersontsluiting en architectuur. Bezoek hiervoor: www.heerenveen.nl/vandervalk

Schriftelijk reageren?

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 17 september 2021 liggen de modellen en bijbehorende informatie ter inzage op de bovengenoemde website en bij de receptie van het gemeentehuis in Heerenveen. Mocht u een schriftelijke reactie in willen dienen, dan kan dat op verschillende manieren. U kunt dit tot en met 17 september 2021 doen door:

 • een schriftelijke reactie via het antwoordformulier op de website
 • een brief te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen (o.v.v.: Van der Valk)

Vervolg

Uw reactie, schriftelijk of in een gesprek, betrekt de gemeente bij  de besluitvorming. De gemeenteraad beslist eind 2021 over het voorkeursmodel. Een overzicht van de inspraakreacties en het antwoord daarop maakt hier onderdeel van uit. Indien u een inspraakreactie hebt gegeven, informeert de gemeente u hierover in aanloop naar het besluit van de gemeenteraad.

Het voorkeursmodel wordt verder uitgewerkt en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, naar verwachting begin 2022. Nadat de gemeenteraad over het definitieve plan heeft besloten start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. In deze juridisch-planologische procedure heeft u de gelegenheid om formeel uw zienswijze in te dienen. De planning is dat er in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de uitvoering.

Het Gouden Kerstp(l)akket uit de eigen regio

Voor alle werkgevers in de regio Heerenveen,

Na het succes van afgelopen jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om een Gouden Kerstp(l)akket te bestellen. Het Gouden Kerstp(l)akket is een lokaal kerstpakket dat de lokale ondernemers in de regio Heerenveen steunt. In 2020 is dit initiatief gestart als een reactie op de gevolgen van het coronavirus. Afgelopen jaar is hierdoor voor meer dan 50.000 euro in de regio besteed, bij de eigen lokale ondernemers. Een mooie manier om als werkgever de collega-ondernemers in de regio te supporten!

Waarom het Gouden Kerstp(l)akket?

 • Eenvoudig en snel
  Het bestellen en uitdelen van een Gouden Kerstp(l)akket verloopt simpel en snel. Je bestelt de cadeaubonnen online via www.kerstplakket.nl. Het aantal bonnen en het bedrag per bon selecteer je naar eigen wens. Je hoeft geen tijd en energie te steken in contacten met de lokale ondernemers, geen interne kerstmarkt te organiseren en ook geen selectie uit lokale winkels te maken. Met één klik op de knop is alles geregeld.
 • Veel keuze en geen commercieel model
  Het grote voordeel van het Gouden Kerstp(l)akket is dat jouw werknemers zelf kunnen kiezen bij welke ondernemers in de regio zij het tegoed willen besteden. Er is keuze uit ruim 100 lokale ondernemers! Het tegoed kan over meerdere ondernemers worden verspreid. Deze ondernemers ontvangt het volledige cadeaubonbedrag automatisch uitgekeerd.
 • Personaliseren en afdrukken mogelijk
  Wanneer je nu alvast het Gouden Kerstp(l)akket reserveert, ontvang je deze in het najaar. Dit kan kosteloos via de mail als pdf, maar vanaf dit jaar is het ook mogelijk om de bonnen tegen kostprijs te laten afdrukken en deze per post te ontvangen. Daarnaast is het ook mogelijk om de bonnen te personaliseren met bijvoorbeeld een eigen tekst en logo.

Het Gouden Kerstp(l)akket is een initiatief van regio Heerenveen ’n Gouden Plak in samenwerking met Internetbureau Skeps uit Heerenveen. Meer informatie over het Gouden Kerstp(l)akket is te vinden op www.kerstplakket.nl. Heb je vragen welke niet via de site worden beantwoord, dan mag je deze natuurlijk altijd per mail sturen aan info@ngoudenplak.nl.

 

Van 10 juli tot 23 augustus wegen ter hoogte van Heerenveen-Centrum afgesloten

Van zaterdag 10 juli tot en met zondag 22 augustus zijn de wegen aan de oostzijde (IBF) van de A32 ter hoogte van Heerenveen-Centrum zes weken lang afgesloten. Dit is nodig om de K R Poststraat, de op- en afrit van de A32, de Mercurius en de Venus op de nieuwe rotonde te laten aansluiten. Verkeer dat vanuit het centrum van Heerenveen richting Leeuwarden, Drachten, Joure of De Knipe wil, wordt omgeleid. Daarnaast is de A32 in de richting Leeuwarden van vrijdagavond 6 augustus tot maandagochtend 9 augustus volledig afgesloten. Vóórdat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst verslechteren.

 Aansluiten rotonde en afbouw af- en toerit

Aan de oostzijde van de A32 vervangt de nieuwe rotonde straks twee kruisingen met verkeerslichten. Het verkeer kan hierdoor beter en veiliger doorstromen. Op de rotonde sluiten vijf wegen aan: de K R Poststraat, de af- en toerit van de A32, de Venus en de Mercurius. In de zesweekse afsluiting sluit aannemer BAM deze wegen aan op de rotonde. Daarnaast worden de nieuwe af- en toerit van de A32 van asfalt voorzien en worden geluidschermen geplaatst.

Omleidingsroutes
Verkeer vanuit het centrum wordt omgeleid via de Weinmakker en de aansluiting Heerenveen-West (26) van de A7. Verkeer van en naar het IBF maakt gebruik van de aansluiting Tjalleberd (26a) van de A7. Bekijk de animatie met de omleidingsroutes op www.heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Weekendafsluiting A32 in de richting van Leeuwarden

Onder de rijbaan van de A32 in de richting van Leeuwarden moet nog een rioolbuis worden aangelegd. Daarnaast moeten nog enkele portalen worden verplaatst. Daarvoor is het nodig om de rijbaan ter hoogte van Heerenveen-Centrum gedurende één weekend volledig af te sluiten. Dat gebeurt van vrijdagavond 6 tot maandagochtend 9 augustus.

Daarbij wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A6 en de A32, lokaal verkeer wordt via de afritten Heerenveen-Zuid (10) en Heerenveen (11) omgeleid.

Groot onderhoud A32

Rijkswaterstaat voert in dezelfde periode groot onderhoud uit aan de westelijke rijbaan van de A32 tussen de toerit Heerenveen/Oranjewoud (10) en de afrit Ter Idzard (11). Dit werk wordt uitgevoerd in de periode van maandag 5 juli tot dinsdag 20 juli. Door beide werken in de vakantieperiode uit te voeren beperken we de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk.

Laatste werkzaamheden HBB fase 1

De werkzaamheden die tijdens de zesweekse afsluiting worden uitgevoerd is het laatste onderdeel van fase 1 van Heerenveen Beter Bereikbaar. Er is door de aannemer in de afgelopen periode veel werk verzet. Aan de centrumzijde van de A32 is de K R Poststraat met één rijstrook verbreed. Ook zijn de Weinmakker en de afrit van de A32 voorzien van extra opstelstroken voor de verkeerlichten. Aan de IBF-zijde is het viaduct over de K R Poststraat verbreed, de nieuwe rotonde aangelegd en de af- en toerit van de A32 verlegd. Omdat de werkzaamheden voor het grootste deel buiten het verkeer plaatsvonden, bleef de hinder voor het verkeer beperkt.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Heerenveen in ontwikkeling; wat is de actualiteit rondom bedrijfsgrond

Het afgelopen jaar was een heel vreemd jaar. Vanuit team Economische Zaken binnen de gemeente Heerenveen zien we – door de coronamaatregelen – grote verschillen in sectoren en branches. Met name de sectoren horeca, recreatie & toerisme en ook detailhandel hebben het zwaar te verduren gehad. We verwachten dat ze ook nog een moeilijke periode voor de boeg hebben.

Aan de andere kant is er ook redelijk positief nieuws te melden. Waar de bovengenoemde sectoren het dus flink voor de kiezen kregen en het financieel vrijwel allemaal zwaar hebben, zijn er ook branches die wél vol door konden gaan en goede omzetcijfers laten zien. We hebben het dan voornamelijk over de logistiek, industrie en bouw.

Door deze tweedeling in de economie merken we dat de druk op de bedrijfsgrond enorm is toegenomen. Waar we dachten dat er deels een stagnatie zou zijn qua verkoop en ontwikkeling, is dit niet direct terug te vinden in de cijfers. Want ook in het afgelopen jaar was er veel vraag naar bouwlocaties. Daar konden we in de meeste gevallen ook op inspelen door mooie nieuwe plekken te vinden. Op zowel het IBF als op Haskerveen wordt op dit moment veel gebouwd.

Maar we moeten ook eerlijk zijn: we zien nu dat de grond steeds schaarser wordt op de bestaande terreinen. Gelukkig hebben we hier een aantal jaren geleden al op voorgesorteerd met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein: ‘Klaverblad Noordoost’. Dit nieuwe bedrijventerrein moet binnen een aantal jaren zichtbaar worden aan de A7, afslag Tjalleberd tegenover het IBF.
Als gemeente hebben we hier in eerste instantie 10-20 hectare bedrijventerrein beschikbaar, waarbij de minimale afname 2 hectare is (dus wat grotere percelen). Het gehele ontwikkelingsplan ‘Klaverblad-Noordoost’ is 100 hectare. Naast bedrijventerrein is er ook plaats voor natuur inclusieve landbouw en een zonnepark.

De laatste stand van zaken over het plan is terug te vinden op: https://www.heerenveen.nl/duurzaam/ontwikkeling-gebied-klaverblad-noordoost/

Houdt deze website dus goed in de gaten. Mocht u meer willen weten of interesse hebben voor bouwgrond, neem dan vrijblijvend contact met ons op via bedrijven@heerenveen.nl of zoek contact met de onderstaande accountmanagers.

Team Economische Zaken Gemeente Heerenveen

Elsemarie Oosterveen en Wouter de Groot

 

 

Livestream met wethouder Rinkes en ondernemers op 26 mei!

Beste ondernemer,
 
Corona speelt inmiddels ruim een jaar een grote rol in ons leven. Op woensdag 26 mei a.s. gaat wethouder Hedwich Rinkes, samen met de voorzitters van de ondernemersverenigingen in de regio Heerenveen, in gesprek  over kansen en bedreigingen die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan.  
 
Onder leiding van Annemieke Mintjes wordt aan de hand van thema’s bovenstaand vraagstuk uitgediept.

De stream vindt plaats van 19:00 tot 20:00.
 
Langs deze weg bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze livestream en mee te praten via de chatbox. U kunt zich hier aanmelden (u mag ook een collega-ondernemer uitnodigen).

Met verschillende korte filmpjes van ondernemers wordt het een afwisselend programma. Tijdens de gespreksrondes krijgen de voorzitters van de ondernemersverenigingen gelegenheid om te reageren op vragen. Tijdens de livestream kunt u als ondernemer ook vragen stellen via de chat. Deze worden tijdens de livestream besproken. Met uw deelname wordt het een interactieve avond!

Meld u hier meteen aan!
 
Van het team Economische Zaken van de gemeente Heerenveen en het bestuur van de Ondernemerskring Heerenveen.

Hinder door aansluiting Mercurius en Venus op nieuwe rotonde

Voordat aannemer BAM de Mercurius en de Venus op de nieuwe rotonde kan aansluiten, ontstaat er de nodige hinder voor het verkeer. Beide wegen moeten worden afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Van maandag 10 mei tot en met vrijdag 18 juni is er om die reden hinder voor het auto-, vracht-, én fietsverkeer. Dit begint met het openbreken van het fietspad tussen de rotonde Het Meer en de Venus, voor het verleggen van kabels en leidingen. Fietsers volgen een omleiding.

 In de afgelopen maanden werkte BAM hard aan het verbreden van het viaduct over de K R Poststraat, het aanleggen van de nieuwe rotonde en het realiseren van de nieuwe af- en toerit aan de IBF-zijde van de A32. Omdat de werkzaamheden voor het grootste deel buiten het verkeer plaatsvonden, bleef de hinder voor het verkeer beperkt. Wél is en blijft de afrit vanuit de richting Meppel voorlopig afgesloten.

Werkzaamheden fietspad rotonde Het Meer – Venus v.v. vanaf 10 mei

Onder het fietspad langs de Mercurius liggen kabels en leidingen die verlegd moeten worden. Daarvoor moet het fietspad in beide richtingen dicht. Dat gebeurt van maandagochtend 10 mei 08:00 uur tot vrijdag 21 mei 18:00 uur. Gedurende die periode worden fietsers omgeleid via de route fietstunnel Het Meer – Zonnebloemstraat – Pastorielaan – fietstunnel Saturnus.

Werkzaamheden Mercurius en Venus vanaf 25 mei

Vanaf dinsdag 25 mei wordt als eerste de Mercurius en vervolgens de Venus aangesloten op de nieuwe rotonde. In de periode van dinsdag 25 mei 06:00 uur tot zondag 6 juni 20:00 uur is de Mercurius tussen de Jupiter en de Venus afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Jupiter en de Venus. Die omleiding geldt ook voor fietsers.

Vervolgens wordt in de periode van maandag 7 juni 06:00 uur tot vrijdag 18 juni 20:00 uur het eerste deel van de Venus vanaf de kruising met de Mercurius afgesloten. Voor het (fiets)verkeer met een bestemming voorbij het afgesloten deel geldt dezelfde omleiding via de Jupiter en de Venus.

 

 Werkzaamheden na 10 juli

De komende maanden werkt BAM gestaag door aan onder andere het viaduct, de nieuwe af- en toerit en de nieuwe rotonde. De afrit vanuit de richting Meppel blijft voorlopig afgesloten. Van 10 juli tot en met 22 augustus staan er afrondende werkzaamheden op de planning, die veel extra hinder gaan opleveren. Gedurende deze periode zijn namelijk alle wegen die samenkomen op de nieuwe rotonde volledig afgesloten voor het verkeer. Het betreft de K R Poststraat, de op- en afrit van de A32, de Venus en de Mercurius.

Vóórdat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst verslechteren.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl

 

 

 

 

 

Foto’s: Vonc Communicatie

Gemeente Heerenveen over de TONK-regeling en de coachgesprekken van BZF

Het team Economische Zaken van de gemeente Heerenveen wil de Tonk-regeling en de mogelijkheid om gebruik te maken van coachgesprekken van BZF (Bureau Zelfstandigen Friesland) onder de aandacht brengen bij ondernemers die te lijden hebben onder de coronacrisis. 

TONK

Zit u in een lastige financiële situatie als gevolg van de coronacrisis? En heeft u daardoor moeite met het betalen van de woonlasten (zoals huur, hypotheek, kosten van gas, water en licht)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

De TONK-regeling is een financiële tegemoetkoming voor inwoners en ondernemers uit de gemeente Heerenveen. Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering? Vraag deze dan eerst aan. Komt u hiervoor niet in aanmerking of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen voor de woonlasten? Dan kunt u recht hebben op de TONK. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt tot 1 juli 2021.

Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen: www.heerenveen.nl/tonk of bel 14 0513.

 

PERSOONLIJKE COACHES BZF

Bepaalde sectoren worden ontzettend hard getroffen door de coronacrisis. Na een jaar met beperkende maatregelen en lockdowns is de rek bij sommige ondernemers er uit. De versoepelingen komen weliswaar langzaam op gang, maar desondanks zijn er veel vragen en zorgen. “kan ik nog verder met mijn onderneming, hoe lang hou ik het nog vol en wat brengt de toekomst?” Heeft u deze zorgen of kent u een ondernemer die hier mee worstelt? Soms kan het helpen wanneer je met iemand kunt praten over wat dit met je doet, als ondernemer en als mens.

Bureau zelfstandigen Fryslân biedt kostenloze ondersteuning in de vorm van ervaren coaches die hierover met ondernemers kunnen sparren. Meer informatie kunt u teruglezen op BZF.nu

(bron: gemeente Heerenveen)

Hinder K R Poststraat op 12 en 13 maart a.s.

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 maart wordt een belangrijke stap gezet in het verbreden van het viaduct over de K R Poststraat. Dan worden namelijk de betonnen liggers geplaatst. Deze vormen de basis voor het betondek waarop later dit jaar de nieuwe invoegstrook richting Leeuwarden wordt aangebracht.

In de afgelopen maanden heeft BAM Infra hard gewerkt aan het viaduct om het plaatsen van de liggers mogelijk te maken. Nadat er eerst een deel van het viaduct is afgezaagd, is aan beide zijden de fundering voor de verbreding aangebracht. Daarna is in de middenberm van de K R Poststraat een extra middensteunpunt gebouwd. De volgende stap is nu het realiseren van de overspanning over de K R Poststraat, waarvoor de liggers de basis vormen.

Extra hinder op de K R Poststraat
Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt het werk in de nacht uitgevoerd. Het is echter wel nodig om het aantal rijstroken onder het viaduct te beperken tot één per richting. Ook is het nodig om het verkeer op het moment van het plaatsen van de liggers tijdelijk stil te leggen. Boven elke rijbaan worden in totaal vijf liggers aangebracht, wat betekent dat in totaal tien van deze zogenaamde verkeersstops nodig zijn. Elke verkeersstop duurt maximaal 15 minuten.

De werkzaamheden starten op vrijdagavond 12 maart rond 19:00 uur en zijn op zaterdagochtend 14 maart rond 07:00 uur gereed.

Vervolgwerkzaamheden
De komende maanden werkt BAM Infra gestaag door aan het viaduct, de nieuwe af- en toerit en de nieuwe rotonde aan de IBF-zijde van de A32. De afrit vanuit de richting Meppel blijft voorlopig afgesloten, maar buiten dat wordt tot de zomer niet of nauwelijks extra hinder verwacht. Vanaf juli staan er afrondende werkzaamheden gepland die wel extra hinder gaan opleveren. In het voorjaar volgt daarover meer informatie. Vóórdat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst helaas tijdelijk verslechteren.

Contact
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Het nieuwe Hospice Heerenveen – OKH brengt dit graag bij leden onder de aandacht

Het bestuur van het Hospice in Heerenveen, Stichting VPTZ Julia Jan Wouters, heeft in 2019 besloten om in een ander pand het Hospice voort te zetten. Het huidige pand aan de K.R. Poststraat 3 is te klein om aan de vraag te voldoen en voldoet niet aan de huidige normen die gesteld mogen worden aan een Hospice.

Na een lange zoektocht is men uitgekomen bij Tjongerschans, het ziekenhuis in Heerenveen. Zij zijn in mei 2019 eigenaar geworden van ’t Oerset, de monumentale school op de hoek van de Thialfweg en de Van Helomalaan. Tjongerschans wilde daar graag een parkeerterrein maken voor haar werknemers, maar mocht hiervoor het monumentale pand niet slopen. Na intensief overleg met Tjongerschans wilden zij het pand aan ons verkopen voor een symbolische prijs, waardoor er een mogelijkheid ontstond om het pand te verbouwen tot het nieuwe Hospice Heerenveen.

Een grote groep vrijwilligers aan de slag

In juli 2020 zijn een aantal werkgroepen met professionele vrijwilligers gestart met een groot aantal activiteiten waaronder het ontwerpen van de tuin, hoe het gebouw er van binnen uit moet komen te zien, hoe de PR-communicatie rond het gehele project verzorgd moet worden, hoe alle medische en zorgaspecten vorm moeten krijgen en zeker niet het onbelangrijkste, hoe de zaak financieel rond te krijgen.

Aangezien het bestuur vindt dat het nieuwe Hospice het meest duurzame Hospice van Nederland moet worden, is in het ontwerp rekening gehouden met 174 zonnepanelen, 2 warmtepompen, extra dak en vloerisolatie, airconditioning, ventilatie, Ledverlichting en 3-laags isolerend glas. Al met al een ontwerp dat moet leiden tot € 0,- kosten op de meter.

Omdat de stichting eigenaar wordt van het gehele pand is er ook een relatie met de Speelgoedbank die één van de vleugels op in gebruik heeft. Dit gedeelte wordt ook aan de buitenkant aangepakt en zo zal het hele pand voldoen aan alle duurzaamheidseisen.

Totale verbouwingskosten zijn begroot op € 1.550.000, –

Het projectteam heeft nu al € 1.150.000, – aan dekking toegezegd gekregen. Er is dus nog een gat. Een groot gedeelte van dit gat zou gedicht worden door de teruggave van de BTW (€ 250.000, -). Een Hospice in Barendrecht heeft dit via een gerechtelijke uitspraak voor elkaar gekregen. Ons bestuur heeft dat met dezelfde belastingadviseur geprobeerd te regelen met de belastinginspecteur. Ondanks de jurisprudentie heeft hij dit afgewezen. Het Hospice gaat nu 10 certificaten uitgeven voor een renteloze lening van € 25.000, – en zal deze terug betalen vanuit de teruggave van de BTW die gerechtelijk afgedwongen wordt.

Heel veel particulieren, stichtingen, serviceclubs, organisaties en bedrijven hebben al ondersteuning toegezegd in de vorm van geld of materialen. Zo heeft BASF toegezegd de grondstoffen te leveren voor de benodigde verf en zal Anker Stuy, de verffabrikant, op die basis de verf belangeloos ter beschikking stellen. De professionals van Boersma schilders zullen dan leidinggeven aan een groep vrijwilligers en het schilder werk voor hun rekening nemen. Zo draagt iedereen z’n steentje bij.

Draag ook een steentje bij!

De ondernemers in Heerenveen zouden bij kunnen dragen door op bankrekeningnummer NL36 RABO 03 56 94 69 91 ten name van VPTZ Julia Jan Wouters een gift te storten, of bijvoorbeeld een zonnepaneel te adopteren voor € 500,-, in te schrijven op een certificaat of zich te melden als nieuwe sponsor van dit mooie initiatief.

Bron: Hospice Heerenveen