Livestream met wethouder Rinkes en ondernemers op 26 mei!

Beste ondernemer,
 
Corona speelt inmiddels ruim een jaar een grote rol in ons leven. Op woensdag 26 mei a.s. gaat wethouder Hedwich Rinkes, samen met de voorzitters van de ondernemersverenigingen in de regio Heerenveen, in gesprek  over kansen en bedreigingen die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan.  
 
Onder leiding van Annemieke Mintjes wordt aan de hand van thema’s bovenstaand vraagstuk uitgediept.

De stream vindt plaats van 19:00 tot 20:00.
 
Langs deze weg bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze livestream en mee te praten via de chatbox. U kunt zich hier aanmelden (u mag ook een collega-ondernemer uitnodigen).

Met verschillende korte filmpjes van ondernemers wordt het een afwisselend programma. Tijdens de gespreksrondes krijgen de voorzitters van de ondernemersverenigingen gelegenheid om te reageren op vragen. Tijdens de livestream kunt u als ondernemer ook vragen stellen via de chat. Deze worden tijdens de livestream besproken. Met uw deelname wordt het een interactieve avond!

Meld u hier meteen aan!
 
Van het team Economische Zaken van de gemeente Heerenveen en het bestuur van de Ondernemerskring Heerenveen.

Hinder door aansluiting Mercurius en Venus op nieuwe rotonde

Voordat aannemer BAM de Mercurius en de Venus op de nieuwe rotonde kan aansluiten, ontstaat er de nodige hinder voor het verkeer. Beide wegen moeten worden afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Van maandag 10 mei tot en met vrijdag 18 juni is er om die reden hinder voor het auto-, vracht-, én fietsverkeer. Dit begint met het openbreken van het fietspad tussen de rotonde Het Meer en de Venus, voor het verleggen van kabels en leidingen. Fietsers volgen een omleiding.

 In de afgelopen maanden werkte BAM hard aan het verbreden van het viaduct over de K R Poststraat, het aanleggen van de nieuwe rotonde en het realiseren van de nieuwe af- en toerit aan de IBF-zijde van de A32. Omdat de werkzaamheden voor het grootste deel buiten het verkeer plaatsvonden, bleef de hinder voor het verkeer beperkt. Wél is en blijft de afrit vanuit de richting Meppel voorlopig afgesloten.

Werkzaamheden fietspad rotonde Het Meer – Venus v.v. vanaf 10 mei

Onder het fietspad langs de Mercurius liggen kabels en leidingen die verlegd moeten worden. Daarvoor moet het fietspad in beide richtingen dicht. Dat gebeurt van maandagochtend 10 mei 08:00 uur tot vrijdag 21 mei 18:00 uur. Gedurende die periode worden fietsers omgeleid via de route fietstunnel Het Meer – Zonnebloemstraat – Pastorielaan – fietstunnel Saturnus.

Werkzaamheden Mercurius en Venus vanaf 25 mei

Vanaf dinsdag 25 mei wordt als eerste de Mercurius en vervolgens de Venus aangesloten op de nieuwe rotonde. In de periode van dinsdag 25 mei 06:00 uur tot zondag 6 juni 20:00 uur is de Mercurius tussen de Jupiter en de Venus afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Jupiter en de Venus. Die omleiding geldt ook voor fietsers.

Vervolgens wordt in de periode van maandag 7 juni 06:00 uur tot vrijdag 18 juni 20:00 uur het eerste deel van de Venus vanaf de kruising met de Mercurius afgesloten. Voor het (fiets)verkeer met een bestemming voorbij het afgesloten deel geldt dezelfde omleiding via de Jupiter en de Venus.

 

 Werkzaamheden na 10 juli

De komende maanden werkt BAM gestaag door aan onder andere het viaduct, de nieuwe af- en toerit en de nieuwe rotonde. De afrit vanuit de richting Meppel blijft voorlopig afgesloten. Van 10 juli tot en met 22 augustus staan er afrondende werkzaamheden op de planning, die veel extra hinder gaan opleveren. Gedurende deze periode zijn namelijk alle wegen die samenkomen op de nieuwe rotonde volledig afgesloten voor het verkeer. Het betreft de K R Poststraat, de op- en afrit van de A32, de Venus en de Mercurius.

Vóórdat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst verslechteren.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl

 

 

 

 

 

Foto’s: Vonc Communicatie

Gemeente Heerenveen over de TONK-regeling en de coachgesprekken van BZF

Het team Economische Zaken van de gemeente Heerenveen wil de Tonk-regeling en de mogelijkheid om gebruik te maken van coachgesprekken van BZF (Bureau Zelfstandigen Friesland) onder de aandacht brengen bij ondernemers die te lijden hebben onder de coronacrisis. 

TONK

Zit u in een lastige financiële situatie als gevolg van de coronacrisis? En heeft u daardoor moeite met het betalen van de woonlasten (zoals huur, hypotheek, kosten van gas, water en licht)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

De TONK-regeling is een financiële tegemoetkoming voor inwoners en ondernemers uit de gemeente Heerenveen. Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering? Vraag deze dan eerst aan. Komt u hiervoor niet in aanmerking of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen voor de woonlasten? Dan kunt u recht hebben op de TONK. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt tot 1 juli 2021.

Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen: www.heerenveen.nl/tonk of bel 14 0513.

 

PERSOONLIJKE COACHES BZF

Bepaalde sectoren worden ontzettend hard getroffen door de coronacrisis. Na een jaar met beperkende maatregelen en lockdowns is de rek bij sommige ondernemers er uit. De versoepelingen komen weliswaar langzaam op gang, maar desondanks zijn er veel vragen en zorgen. “kan ik nog verder met mijn onderneming, hoe lang hou ik het nog vol en wat brengt de toekomst?” Heeft u deze zorgen of kent u een ondernemer die hier mee worstelt? Soms kan het helpen wanneer je met iemand kunt praten over wat dit met je doet, als ondernemer en als mens.

Bureau zelfstandigen Fryslân biedt kostenloze ondersteuning in de vorm van ervaren coaches die hierover met ondernemers kunnen sparren. Meer informatie kunt u teruglezen op BZF.nu

(bron: gemeente Heerenveen)

Hinder K R Poststraat op 12 en 13 maart a.s.

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 maart wordt een belangrijke stap gezet in het verbreden van het viaduct over de K R Poststraat. Dan worden namelijk de betonnen liggers geplaatst. Deze vormen de basis voor het betondek waarop later dit jaar de nieuwe invoegstrook richting Leeuwarden wordt aangebracht.

In de afgelopen maanden heeft BAM Infra hard gewerkt aan het viaduct om het plaatsen van de liggers mogelijk te maken. Nadat er eerst een deel van het viaduct is afgezaagd, is aan beide zijden de fundering voor de verbreding aangebracht. Daarna is in de middenberm van de K R Poststraat een extra middensteunpunt gebouwd. De volgende stap is nu het realiseren van de overspanning over de K R Poststraat, waarvoor de liggers de basis vormen.

Extra hinder op de K R Poststraat
Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt het werk in de nacht uitgevoerd. Het is echter wel nodig om het aantal rijstroken onder het viaduct te beperken tot één per richting. Ook is het nodig om het verkeer op het moment van het plaatsen van de liggers tijdelijk stil te leggen. Boven elke rijbaan worden in totaal vijf liggers aangebracht, wat betekent dat in totaal tien van deze zogenaamde verkeersstops nodig zijn. Elke verkeersstop duurt maximaal 15 minuten.

De werkzaamheden starten op vrijdagavond 12 maart rond 19:00 uur en zijn op zaterdagochtend 14 maart rond 07:00 uur gereed.

Vervolgwerkzaamheden
De komende maanden werkt BAM Infra gestaag door aan het viaduct, de nieuwe af- en toerit en de nieuwe rotonde aan de IBF-zijde van de A32. De afrit vanuit de richting Meppel blijft voorlopig afgesloten, maar buiten dat wordt tot de zomer niet of nauwelijks extra hinder verwacht. Vanaf juli staan er afrondende werkzaamheden gepland die wel extra hinder gaan opleveren. In het voorjaar volgt daarover meer informatie. Vóórdat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst helaas tijdelijk verslechteren.

Contact
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl.

Het nieuwe Hospice Heerenveen – OKH brengt dit graag bij leden onder de aandacht

Het bestuur van het Hospice in Heerenveen, Stichting VPTZ Julia Jan Wouters, heeft in 2019 besloten om in een ander pand het Hospice voort te zetten. Het huidige pand aan de K.R. Poststraat 3 is te klein om aan de vraag te voldoen en voldoet niet aan de huidige normen die gesteld mogen worden aan een Hospice.

Na een lange zoektocht is men uitgekomen bij Tjongerschans, het ziekenhuis in Heerenveen. Zij zijn in mei 2019 eigenaar geworden van ’t Oerset, de monumentale school op de hoek van de Thialfweg en de Van Helomalaan. Tjongerschans wilde daar graag een parkeerterrein maken voor haar werknemers, maar mocht hiervoor het monumentale pand niet slopen. Na intensief overleg met Tjongerschans wilden zij het pand aan ons verkopen voor een symbolische prijs, waardoor er een mogelijkheid ontstond om het pand te verbouwen tot het nieuwe Hospice Heerenveen.

Een grote groep vrijwilligers aan de slag

In juli 2020 zijn een aantal werkgroepen met professionele vrijwilligers gestart met een groot aantal activiteiten waaronder het ontwerpen van de tuin, hoe het gebouw er van binnen uit moet komen te zien, hoe de PR-communicatie rond het gehele project verzorgd moet worden, hoe alle medische en zorgaspecten vorm moeten krijgen en zeker niet het onbelangrijkste, hoe de zaak financieel rond te krijgen.

Aangezien het bestuur vindt dat het nieuwe Hospice het meest duurzame Hospice van Nederland moet worden, is in het ontwerp rekening gehouden met 174 zonnepanelen, 2 warmtepompen, extra dak en vloerisolatie, airconditioning, ventilatie, Ledverlichting en 3-laags isolerend glas. Al met al een ontwerp dat moet leiden tot € 0,- kosten op de meter.

Omdat de stichting eigenaar wordt van het gehele pand is er ook een relatie met de Speelgoedbank die één van de vleugels op in gebruik heeft. Dit gedeelte wordt ook aan de buitenkant aangepakt en zo zal het hele pand voldoen aan alle duurzaamheidseisen.

Totale verbouwingskosten zijn begroot op € 1.550.000, –

Het projectteam heeft nu al € 1.150.000, – aan dekking toegezegd gekregen. Er is dus nog een gat. Een groot gedeelte van dit gat zou gedicht worden door de teruggave van de BTW (€ 250.000, -). Een Hospice in Barendrecht heeft dit via een gerechtelijke uitspraak voor elkaar gekregen. Ons bestuur heeft dat met dezelfde belastingadviseur geprobeerd te regelen met de belastinginspecteur. Ondanks de jurisprudentie heeft hij dit afgewezen. Het Hospice gaat nu 10 certificaten uitgeven voor een renteloze lening van € 25.000, – en zal deze terug betalen vanuit de teruggave van de BTW die gerechtelijk afgedwongen wordt.

Heel veel particulieren, stichtingen, serviceclubs, organisaties en bedrijven hebben al ondersteuning toegezegd in de vorm van geld of materialen. Zo heeft BASF toegezegd de grondstoffen te leveren voor de benodigde verf en zal Anker Stuy, de verffabrikant, op die basis de verf belangeloos ter beschikking stellen. De professionals van Boersma schilders zullen dan leidinggeven aan een groep vrijwilligers en het schilder werk voor hun rekening nemen. Zo draagt iedereen z’n steentje bij.

Draag ook een steentje bij!

De ondernemers in Heerenveen zouden bij kunnen dragen door op bankrekeningnummer NL36 RABO 03 56 94 69 91 ten name van VPTZ Julia Jan Wouters een gift te storten, of bijvoorbeeld een zonnepaneel te adopteren voor € 500,-, in te schrijven op een certificaat of zich te melden als nieuwe sponsor van dit mooie initiatief.

Bron: Hospice Heerenveen

Cameraproject OKH op bedrijventerreinen Heerenveen van start

HEERENVEEN – Het geavanceerde cameraproject van Ondernemerskring Heerenveen (OKH)  is van start gegaan. De bedrijventerreinen van Heerenveen zijn volgens de nieuwste normen beveiligd. Gemeente Heerenveen, politie Heerenveen, beveiligingsbedrijf Trigion en de OKH hebben op 14 december 2020 hun handtekening onder het convenant gezet, zodat de camera’s in de openbare ruimte gebruikt kunnen worden.

In totaal 37 camera’s staan  op zes meter hoge palen op de terreinen van Haskerveen en Kanaal, Businesspark Friesland, Nijehaske, Heerenveen-Zuid, IBF Heerenveen en Leeuwarderstraatweg. De camera’s staan langs de uitvalswegen om in geval van meldingen voertuigen te kunnen traceren.

Volgens gemeente Heerenveen is het cameraproject vooral preventief. Het doel is om het aantal pogingen tot diefstal te verminderen.

Sinds het plaatsen van de eerste camera’s op twee bedrijventerrein in 2010  is het aantal inbraken op die locaties al flink gedaald. Met het nieuwe project zijn nu  alle bedrijventerreinen voorzien van nieuwe camera’s. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: ,,Als preventie werkt zo’n systeem goed. Wij merken dat er veel minder pogingen tot inbraak zijn en dat de pakkans veel groter is.”

Alle ondernemers op de bedrijventerreinen profiteren van het systeem omdat Trigion via het systeem de bedrijfsterreinen ten behoeve van alle ondernemers in de gaten houdt. Daarbij rijdt een surveillant van Trigion de hele nacht in Heerenveen en kan hij de beelden op elk moment op een iPad bekijken. Beelden van incidenten kunnen door alle ondernemers worden opgevraagd. In de toekomst kan het systeem nog worden uitgebreid.

Ondernemers die een contract hebben met Trigion, kunnen nog kiezen voor uitgebreide opties, zoals de beveiliger rechtstreeks mee laten kijken met de camera’s van de ondernemer. De mogelijkheid bestaat dan om direct te reageren bij een inbraak en de inbreker direct te volgen met het camerasysteem. Het is een groot voordeel dat de beveiliger al in de auto mee kan kijken op het moment dat een inbraak plaatsvindt. Aardema: ,,Voorheen werd dit gedaan in een meldkamer die ver weg zat. De beelden kwamen met duizenden tegelijkertijd binnen. Om dan inbraken op tijd te signaleren is lastig. Met het nieuwe systeem is de beveiliger altijd dicht bij Heerenveen en zijn de beelden haarscherp.” Ondernemers die bij een andere alarmcentrale zijn aangesloten, kunnen deze dienst naar Trigion doorzetten.

In het getekende convenant staat vastgelegd dat de partijen in het openbaar mogen filmen. Hiervoor is een protocol opgesteld. Daarin staat waar de camera’s staan, onder andere wat het doel is, wat ze kunnen registreren, hoe er met de camera’s wordt gewerkt, wie hierbij betrokken zijn, wat hun rol is en hoe lang beelden mogen worden bewaard. Dit protocol voldoet aan de privacywetgeving. Het zicht op de woonhuizen op de bedrijventerreinen  is met software geblokkeerd. Daarnaast zijn schermen gemonteerd die privéterreinen uit beeld houden.

Ondernemers die hun eigen camera’s aan het systeem willen koppelen kunnen een overeenkomst sluiten met Trigion. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Trigion. De gegevens zijn te vinden op de site van Ondernemerskring Heerenveen. Leden van de Ondernemerskring Heerenveen krijgen korting op de diensten van Trigion.

Voor meer achtergrond over het project.

Fotobijschrift:

 Akkelien de Jong (Wijkagent Nijehaske/De Greiden), Tjeerd van der Zwan (burgemeester Heerenveen), Annemieke Mintjes (bestuurslid OKH), Wilko Jan Aardema (voorzitter OKH) en Frank Janssen (Trigion).

 

 

Regulier overleg van OKH met gemeente Heerenveen

Het bestuur van de OKH heeft ieder jaar periodiek vier maal per jaar overleg met de wethouder Economische Zaken, Hans Broekhuizen en de afdeling Bedrijven van de gemeente. Sinds het begin van de coronacrisis is er vanwege de impact die dit op bedrijven heeft, intensiever contact geweest tussen het bestuur en de wethouder. In tijden van corona is de rol van belangenbehartiger erg belangrijk gebleken en ervaren we als bestuur het belang om de behoeften en ervaringen uit het ondernemersveld met de lokale overheid te delen.

Tijdens dit reguliere overleg wordt er overleg gepleegd over de ontwikkelingen op economisch gebied in onze gemeente. Daarnaast is dit periodieke overleg ook geschikt om vragen te stellen over actuele zaken die onze ondernemers raken, te bespreken. Het leek ons goed om onze leden ondernemers via deze nieuwsbrief te informeren over de onderwerpen die op 16 april jl. in ons online overleg ter sprake zijn gekomen.

Knooppunt
Er is kort gesproken over Knooppunt. Omdat ook de gemeente dit initiatief financieel ondersteunt en de activiteiten van harte ondersteunt, wordt de actuele stand van zaken besproken voor zover de OKH bekend. Er is namelijk al een aparte stichting opgericht waar de OKH weliswaar zitting in heeft.. Zoals elders in deze nieuwsbrief bij het item ‘Knooppunt’ al wordt aangestipt, liggen hier ook vrijwel alle activiteiten in verband met corona stil.

Busverbinding naar Omrin en omliggende bedrijven

Verder is gesproken over het initiatief van de OKH om een busverbinding naar de bedrijventerreinen Heerenveen Noord en Haskerdijken. De OKH had het signaal dat het ontberen van een goede busverbinding naar Omrin in de praktijk een reden was waardoor Omrin moeilijk studenten aan zich kon binden. Omdat Omrin en waarschijnlijk ook andere bedrijven op dit bedrijventerrein interessant zijn voor studenten en omgekeerd, is een goede busverbinding naar Haskerveen van urgent belang. Dat geldt vermoedelijk ook voor een deel van de mensen die op de bedrijventerreinen werken. Op dit moment zal dit vanwege de corona tijdelijk minder urgent zijn, maar het streven is om op 1 september a.s. een busverbinding te hebben. De OKH heeft contact gelegd met VDL Bus, die bereid is mee te denken over een oplossing Met de gemeente is in dit kader contact gelegd om de bemensing van dit traject te regelen. De OKH wil inventariseren of andere ondernemers op de bedrijventerreinen Haskerdijken en Heerenveen-Noord ook in deze busverbinding zijn geïnteresseerd.

Zonneparken in en rond Heerenveen
Er is verder gevraagd naar het beleid omtrent en de stand van zaken van de ontwikkeling van zonneparken in en rondom Heerenveen. Uit de uitleg van de gemeente blijkt dat het beleid van de gemeente er niet op is gericht om beschikbare grond op bedrijventerreinen voor bebouwing van bedrijfsgebouwen uit te geven aan initiatiefnemers van zonneparken. Het beleid van de gemeente is gericht op het toewijzen van kleine kavels voor zonnepanelen op de verschillende bedrijventerreinen. Voor het nieuwe, te ontwikkelen bedrijventerrein Klaverblad Noordoost gelden bepaalde percentages van het totale grondoppervlak, die voor bedrijven, zonnepanelen en natuur worden ingekleurd. Hier vindt u de link naar de eerste nieuwsbrief van de gemeente over dit bedrijventerrein.

Circulair Valley

Wat betreft Circulair Valley geeft de wethouder aan dat deze ontwikkelingen tot aan de crisis in een erg positieve flow zaten. Door de coronacrisis liggen een groot aantal projecten stil. De positieve projecten van Circulair Valley, waaronder Circulair Plastics, worden via het IPF, samen met de andere projecten van de andere noordelijke regio’s gecommuniceerd richting Den Haag. Op deze manier kan het Noorden zich op een toonaangevende manier richting Den Haag presenteren.

Dit zijn een aantal onderwerpen die we voor u uitgelicht hebben. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze punten, dan horen we dat ook graag.

Actuele financiële regelingen rondom corona

De laatste officiële persconferentie van premier Rutte op 21 april jl. hebben we nog vers op het netvlies. Helaas bleek er op dat moment nog geen mogelijkheid om de beperkende maatregelen voor onder andere bedrijven te versoepelen. Wel worden de lessen op de basisscholen half mei weer hervat, wat een verlichting betekent voor de werknemers van onze bedrijven. We beseffen dat het voor ondernemers de komende periode, waarvan we niet weten hoe lang deze zal duren, in veel gevallen erg moeilijk zal zijn. We wensen alle ondernemers in de regio Heerenveen heel veel sterkte om juiste beslissingen te nemen. Een periode met tegenslagen en uitdagingen, heel misschien ook nieuwe kansen en mogelijkheden om op te pakken, allemaal gericht op de continuïteit van het bedrijf en het behouden van werk voor werknemers van de bedrijven. We beseffen ons ook dat het uitmaakt in welke branche een bedrijf actief is.

Het kabinet heeft op 21 april jl. opnieuw een verlenging van de financiële noodmaatregelen bekend gemaakt. Daarom geven wij hierna nog eens een aantal links naar verschillende websites.

Allereerst de link naar de gemeente Heerenveen: https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/

Bureau Zelfstandigen Fryslân: https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Ynbusiness: https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
“Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning die zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers.’

En, tenslotte die van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Wij willen u als ondernemer verder wijzen op de signaalfunctie die de OKH, juist in coronatijd, richting gemeente kan vervullen. Zijn er problemen waar u, evenals andere ondernemers nu tegenaan loopt? Als het niet om individuele knelpunten, maar algemene problemen die voor meerdere ondernemers gelden, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of een van de andere bestuursleden van de OKH. Wij kunnen vanuit onze functie als belangenbehartiger wellicht iets voor u betekenen.

Stichting Knooppunt Heerenveen, even bijpraten.

Zoals u weet is de OKH samen met het onderwijs initiatiefnemer van Knooppunt. Een plek waar ondernemers, leerlingen / studenten en docenten onderling kunnen kennismaken en kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit in elke willekeurige samenstelling. Doel is om bijvoorbeeld ook bijeenkomsten te organiseren die alleen voor ondernemers zijn.

Inmiddels is Stichting Knooppunt Heerenveen opgericht en heeft het initiatief formeel vorm gekregen. Ook de OKH is vertegenwoordigd in het bestuur, net als het onderwijs. Doel is om een brede vertegenwoordiging in het bestuur te hebben vanuit ondernemend Heerenveen én het onderwijs. Het gaat namelijk niet alleen om de eigen belangen, maar om het totaal van belangen van ondernemers, leerlingen/studenten en docenten in de gemeente Heerenveen.

De stichting heeft inmiddels een ruimte gehuurd aan het Burgemeester Kuperusplein 142. De ruimte is met beperkte middelen aangepast en wordt op dit moment verder ingericht. Doel was om dat al klaar te hebben, maar ook hier zorgt de coronacrisis voor uitstel en soms ook afstel van zaken.
Henk Damhof is de projectleider. Hij kent het onderwijsveld en de ondernemerswereld. Het is zijn taak om van Knooppunt een succes te maken. Om die reden werkt hij samen met een klein team vanuit het onderwijs en relaties/ambassadeurs uit het bedrijfsleven. Vanuit die samenwerking zijn de eerste activiteiten ook al bedacht, maar is de uitvoering door de huidige crisis niet mogelijk geweest. De stichting en Henk laten zich niet kisten door de crisis. Op dit moment wordt hard gewerkt om de inrichting af te ronden en om activiteiten te ontwikkelen voor de doelgroep(en), zodra dat kan. Voor deze activiteiten zal de OKH ook steeds aandacht vragen via de nieuwsbrief / website. De stichting is ook druk bezig om zelf een website op te zetten. Kortom, achter de schermen wordt er gewerkt om invulling te geven aan de doelstellingen van Knooppunt. En, natuurlijk had het bestuur van stichting Knooppunt Heerenveen al graag officieel willen openen, maar ook dat moment is door corona even geparkeerd.

Wij informeren u zodra wij weer nieuws hebben van het bestuur of de projectleider. En, als u een bijdrage wilt leveren of een idee hebt voor bijeenkomsten voor ondernemers en/of leerlingen/studenten en/of docenten, laat u dit dan vooral aan ons weten. U kunt uw ideeën kwijt bij de OKH, maar zeker ook bij Henk Damhof.

Planning update cameraproject tot aan de oplevering

Het is weer tijd om u vanuit de commissie CWH van de OKH tussentijds te informeren over de planning die op dit moment gehanteerd wordt richting de oplevering van de update van het cameraproject. U heeft misschien al een verandering in het straatbeeld opgemerkt: een aantal nieuwe masten zijn namelijk al geplaatst.

De huidige actualiteit brengt met zich mee dat ook de leveranciers van dit project zich dienen te houden aan de gestelde maatregelen rondom het corona virus. Maar, het lijkt er vooralsnog op dat deze aanpassingen geen vertraging zullen opleveren voor de geplande opleverdatum in week 18, eind april 2020. Vanuit de operationele planning van Vision ISP, het bedrijf dat gespecialiseerd is in geïntegreerde beveiligingsoplossingen, geven we u een inkijkje.

Wat is er allemaal al gebeurd
Allereerst blikken we kort terug op de werkzaamheden die in de afgelopen weken zijn gedaan. In de eerste helft van maart 2020 zijn de camera’s geconfigureerd naar het nieuwe systeem. In de tweede helft van dezelfde maand heeft de installatie van de nieuwe slimme camera’s plaatsgevonden.

Vooruitblik
De meeste camera’s worden via een glasverbinding of wifi netwerk ontsloten. In week 15 – vanaf 6 april a.s. zullen de laatste camera’s geïnstalleerd worden op het 4G-netwerk. Vervolgens zal in week 16 – vanaf 13 april de cliëntlocatie worden ingericht. Op deze fysieke locatie, die met PC en beeldscherm wordt ingericht bij Novatech, kunnen camerabeelden bij incidenten via de cloud worden teruggekeken en opgeslagen. Indien nodig, worden de camerabeelden bij de politie aangeleverd. Daarnaast zullen er nog andere afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Een ervan is bijvoorbeeld het garant stellen van de afscherming van de beelden op de camera’s als het gaat om het privacy-aspect vanuit de privacywetgeving. Verder zullen de surveillanten van collectieve beveiliger Trigion technische uitleg krijgen hoe ze de beelden moeten uitlezen en rapportages kunnen opmaken. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen over de puntjes op de ï van het convenant Cameraprotocol, waarin alle afspraken over de operationele uitvoering en samenwerking worden vastgelegd.

Stress-test
Uiteraard zal het camerasysteem ook grondig worden getest voordat het definitieve oplevercontract door de commissie CWH van de OKH wordt ondertekend. Commissieleden met kennis van de beveiligingsbranche zullen samen met de installateur een uitgebreide stresstest uitvoeren om zo eventuele hiaten in het systeem boven tafel te krijgen. Pas nadat alle betrokkenen hun volle tevredenheid kunnen geven over de uitkomsten van de SAT, zal worden overgegaan tot definitieve oplevering van het project en ondertekening van het convenant.

Oorspronkelijk had het bestuur een officiële oplevering van het nieuwe cameraproject in gedachten op 4 juni. Gezien de situatie rondom het corona virus was in een eerder stadium al duidelijk dat een evenement niet verstandig zou zijn. Wij gaan ervan uit dat wij na de zomer alsnog een datum kunnen prikken voor de officiële opening met alle betrokkenen. Daar hoort ook een voorlichtingsbijeenkomst bij voor de leden van de OKH. Wij hopen u tegen die tijd hierover nader te informeren.