Update stand van zaken nieuwe cameraproject

Het is alweer een tijdje geleden dat u een update over het cameraproject van ons heeft gehad. Graag hadden we op dit moment willen melden dat er een concrete opleverdatum eind 2019 zou zijn. Helaas moeten we vaststellen dat deze om een aantal redenen is opgeschort.  

Wij zullen u even bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Verplaatsing straatkast

Een van de redenen waardoor de oplevering van het systeem is vertraagd, is het feit dat onze centrale serverlocatie door een verbouwing niet langer kon worden geplaatst bij de huidige locatie Pontmeijer. Er moest gezocht worden naar een nieuwe serverlocatie. Gelukkig hebben we inmiddels bij Hall Leonard een nieuwe ruimte gevonden. Gevolg is wel dat er een nieuwe straatkast moet worden geplaatst en alle verbindingen van en naar de server moeten worden omgezet.

Een tweede reden voor vertraging is dat de contacten met de leveranciers voor de verbindingen en de elektriciteit erg moeizaam verlopen en de planning van deze partijen diverse keren is verschoven. We hopen nu dat deze partijen hun werkzaamheden begin 2020 gaan uitvoeren en afronden, zodat het nieuwe camerasysteem dit voorjaar volledig geïnstalleerd zal zijn.

Hoe ziet het nieuwe camerasysteem er straks uit?

Wanneer het cameraproject in 2020 operationeel is, beschikken we over een modern camerasysteem  met 36 cameraposities, verspreid over de verschillende bedrijventerreinen. In een speciale voorlichtingsbijeenkomst voor de ondernemers zal er uitgebreide informatie over het systeem worden gegeven.

Begin volgend jaar voorlichtingsbijeenkomst

Een gewijzigde planning had ook tot gevolg dat we de geplande voorlichtingsbijeenkomst van 17 oktober jl. hebben moeten annuleren. De huidige verwachting is dat we aansturen op het geven van voorlichting in februari / maart 2020. Op de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 zullen we u weer op de hoogte brengen.

BAM Infra aan de slag voor de A32

BAM Infra aan de slag voor de A32

Gemeente Heerenveen heeft de aanbesteding voor het vlotter en veiliger maken van de toe- en afritten van de A32 Heerenveen-Centrum en de K.R. Postraat gegund aan BAM Infra. Benieuwd naar het gezicht achter deze aannemer? Omgevingsmanager Tamara Heeroma (BAM) stelt zich graag aan u voor.

Even voorstellen
BAM Infra is zowel landelijk, regionaal en lokaal actief en heeft veel specialismen in huis. Voor de A32 is onder andere integraliteit en onze samenwerking met de gemeente Heerenveen en omgeving van groot belang. Zo vertelt Tamara: “ Vanuit BAM sta ik altijd klaar om bedrijven en omwonenden te informeren over de werkzaamheden en de eventuele hinder die verwacht kan worden. Het is voor mij belangrijk dat de omgeving weet waar ze moeten zijn met vragen en-/of klachten. Ik ga graag in gesprek om samen tot oplossingen te komen”. Dit is ook precies wat de gemeente Heerenveen als opdrachtgever verwacht van BAM. Omgevingsmanager Heerenveen beter bereikbaar Martijn te Wierik: “Met BAM hebben wij een aannemer gevonden die niet alleen veel ervaring heeft met de uitvoering in grote infrastructurele werken, maar ook gewend is om deze werkzaamheden omgevingsbewust uit te voeren. Hinder en overlast zijn helaas niet te voorkomen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat BAM de overlast zoveel mogelijk gaat beperken”.

Werkzaamheden
Momenteel is BAM achter de schermen bezig met het uitwerken van het definitieve ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden buiten. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2020. Hierover worden omwonenden en geïnteresseerden tijdig geïnformeerd.

Het project wordt in fases uitgevoerd, waarbij omwonenden en bedrijven ruim van te voren geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de hinder die daarmee gepaard gaat. Gedurende de werkzaamheden gaat BAM op een aantal momenten in de bouwperiode, proactief feedback ophalen door in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven. Op basis van deze feedback sturen wij waar nodig de communicatie bij.

Contact

Heeft u vragen over het project? Loop dan op maandag of donderdag tussen 8.00 en 16.00  binnen bij het projectbureau Heerenveen beter bereikbaar aan Het Meer 67 of neem contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl via deze deze link

Bijeenkomst Betekenisvol Ondernemen op 5 november a.s., van harte aanbevolen!

Tijdens deze bijeenkomst zal Kees Klomp, bevlogen spreker op het gebied van de Betekeniseconomie, de bezoekers meenemen in zijn bespiegelingen op de internationale ontwikkelingen en de lokale/regionale kansen van de Betekeniseconomie. Hij heeft maar één doel: de betekenis economie beweging in Nederland aanjagen. Hij schreef al een aantal boeken op dit gebied: ‘Bloei’, ‘Pioniers van de nieuwe welvaart’ en ‘Handboek betekenisvol ondernemen’.

Ook zullen ook ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen uit de regio hun visie geven over Fairtrade, duurzame keuzes en MVO. Dit zijn: Shamé Keesman (By-Kees), Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân) en Henk de Boer (Rabobank).

Wij bevelen deze avond, die wordt gehouden in Thialf, van harte aan bij onze leden. De aanvang is om 20.00 uur. De organisatie is in handen van de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en de gemeente Heerenveen. Voor het programma zie onderstaande afbeelding.

Kuiper Verzekeringen sponsort Hart voor Heerenveen Meet & Match

‘We moeten met z’n allen Heerenveen tot een succes maken’

 HEERENVEEN – Kuiper Verzekeringen is voor de tweede maal hoofdsponsor van het jaarlijkse Hart voor Heerenveen Meet & Match-event op 5 november a.s. Op dit dynamische netwerkevent in het Posthuis Theater ontmoeten Heerenveense bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De economische waarde van de 175 gesloten samenwerkingen van de laatste Meet & Match was ruim €90.000.

“We zijn erg dankbaar dat Kuiper Verzekeringen ons maatschappelijke event mogelijk wil maken”, aldus Renske Osenga, coördinator Hart voor Heerenveen. Door deze steun kunnen er ook dit jaar weer mooie samenwerkingen gesloten worden tussen bedrijven en lokale goede doelen. Niet door het geven van een zak met geld, maar bedrijven investeren hun kennis, materiaal of diensten. Organisaties als de Alzheimerstichting, Humanitas, het Hospice, buurthuizen of Stichting Leergeld kunnen de hulp van bedrijven erg goed gebruiken. Zij werken vaak met weinig budget en kunnen dankzij de hulp van bedrijven maatschappelijk nog meer betekenen in Heerenveen. Notaris Savenije stelt bijvoorbeeld gratis statuten op voor een nieuwe stichting. De Skulp, centrum voor leven met kanker, zoekt hulp bij hun PR, de Voedselbank zoekt organisaties die intern voedsel willen inzamelen om hun nijpende tekort aan te vullen en de gemeente biedt in haar eigen stand o.a. gratis sportclinics of financieel advies aan.

‘We moeten met z’n allen Heerenveen tot een succes maken’, vertelt Jacco Kuiper, directeur Kuiper Verzekeringen. ‘Natuurlijk commercieel, maar ook op sociaal gebied. Wij hebben iets met Heerenveen. Ons kantoor bestaat al sinds 1946 en intussen zijn we aardig uit ons jasje gegroeid. Onze roots liggen in Heerenveen. Daarom vind ik het belangrijk om mee te denken met Heerenveen ’n Gouden Plak of ‘Night of the Koemarkt’ en als onderdeel van onze Heerenveense gemeenschap willen wij graag maatschappelijk betrokken zijn bij Heerenveen.

Aanmelden?

Strafrechtadvocaten Hans en Wim Anker nemen de bezoekers mee in de wereld van maatschappelijk ondernemen. In anderhalf uur tijd brengen matchmakers van Randstad, Lions Heerenveen 2.0 en de Rabobank bedrijven en goede doelen met elkaar in contact om zoveel mogelijk partijen te koppelen. Wilt u als ondernemer graag invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid? Of kan uw vereniging of stichting bepaalde hulp goed gebruiken? Aanmelden voor dit gratis evenement kan via r.osenga@caleidoscoopheerenveen.nl. Meer informatie vindt u op https://hartvoorheerenveen.nl/meet-and-match.

Foto: Jeroen Schaaphok Fotografie

Onderwijs en bedrijfsleven in Heerenveen komen samen bij Het Knooppunt

Eén plek waar ondernemers en onderwijs samenkomen. Binnenkort is die plek er in Heerenveen, genaamd Het Knooppunt. Het wordt een plek voor kruisbestuiving; jongeren zien en ervaren hoe mooi het bedrijfsleven in en rondom Heerenveen is. Hiermee verbinden ondernemers en onderwijs de jongeren aan de bedrijven en de regio. Het project is het initiatief van de Ondernemerskring Heerenveen en het onderwijs.

De vertegenwoordigers van de Ondernemerskring Heerenveen Alex van Dalen en Wilko Jan Aardema geven aan graag zo gauw mogelijk van start te gaan met dit nieuwe project. Samen met Frank van Hout, bestuurder bij Friesland College en Hans Wildeboer, bestuurder bij Bornego College en OSG Sevenwolden zijn ze druk bezig met de locatie. Het doel is om deze nieuwe plek aan het Burgemeester Kuperusplein te realiseren. Het Knooppunt wil ondernemers en jongeren èn docenten dichter bij elkaar brengen. Het is namelijk belangrijk dat jongeren een baan vinden die het beste bij hen past en ook nog eens bij bedrijven in de regio. Bovendien is het belangrijk dat de snelle ontwikkeling die bedrijven doormaken via de docenten bij de toekomstige werknemers van regio Heerenveen en omstreken terecht komt. Hier kan een fysieke locatie als Het Knooppunt een belangrijke rol in spelen. 

De aanjagers die hiervoor zijn genoemd, maken zich samen met alle betrokkenen sterk voor Het Knooppunt dat in 2020 de deuren zal openen voor de jongeren in de regio Heerenveen. 

Voor het gehele artikel over Het Knooppunt in Ondernemend Friesland, klik hier

Gewijzigde datum!! Presentatie resultaten onderzoek arbeidsmigranten in Heerenveen nu op maandag 14 oktober 2019

‘Camera in Beeld’

Gezocht: “meedenkers” Klimaatadaptatie

Uitbannen van oppervlakkigheid in het Post-online tijdperk