Commissie PR

De commissie PR heeft als doel

  • het organiseren van bijeenkomsten voor de leden
  • het informeren van de leden over activiteiten en initiatieven van OKH en ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap in de regio
  • het verzorgen van de communicatie met leden
  • het onder de aandacht brengen van OKH bij potentiële leden

Kanalen die we daarbij inzetten zijn onder meer onze website, de periodieke nieuwsbrief en social media.

Commissie PR

Doel
Informeren van de leden en het organiseren van bijeenkomsten.

Ambitie
Vergroten van de bekendheid met de activiteiten van OKH bij alle ondernemers in Heerenveen en een toename van het ledenaantal.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.

Samenstelling
Vanuit OKH-bestuur

Marc Burkels

Marc Burkels

OKH-bestuur

Vanuit OKH-leden

Jetske van ‘t Blik

Jetske van ‘t Blik

Bliksem! Reclame

Regio Heerenveen ’n Gouden Plak

Nena Terpstra

Nena Terpstra

Marketing en communicatie

Taak
Als commissie zorgen voor het op een juiste manier uitdragen van de doelstelling en activiteiten van de OKH.