Wijkbeheer

Het Beheersteam KVO-B wil stimuleren dat ondernemers opmerkingen over openbare voorzieningen op de bedrijventerreinen melden. Elke wijk en elk dorp heeft een wijk team waar u snel en eenvoudig uw melding aan door kunt geven tijdens werkdagen. Denk daarbij aan klachten en meldingen over onderhoud.

Wijk/dorp

Teamleider

Telefoon

E-mail

Bedrijventerrein Leeuwarderstraatweg
Centrum, Noord
Piet van der Leeuw (0513) 617 781 p.vanderleeuw@heerenveen.nl
Haskerveen, Kanaal, Businesspark
Friesland, 
Nijehaske, De Greiden
Jaap Veensma (0513) 617 783 j.veensma@heerenveen.nl
Bedrijven terrein Heerenveen Zuid
Midden, Akkers, de Heide, Heidemeer,
Heiderijck, Oudeschoot, Nieuweschoot
Tinus Hoogenkamp (0513) 617 784 t.hoogenkamp@heerenveen.nl
Nieuwe- en Oudehorne, Jubbega,
Hoornsterzwaag, Bontebok,
Buitengebied Zuid-Oost
Siep Hofstra (0513) 617 787 s.hofstra@heerenveen.nl
IBF,  Terband, Tjalleberd, Gersloot, Luinjeberd,
De Knipe, Mildam, Katlijk, Oranjewoud,
Haskerdijken, Nieuwebrug,
buitengebied Noord-Oost
Hendrik Kromkamp (0513) 617 788 h.kromkamp@heerenveen.nl
Skoatterwâld Dick van Ens (0513) 617 446 d.vanens@heerenveen.nl
Akkrum-Nes, Aldeboarn Johannes van Kalsbeek (0513) 617 583 j.vankalsbeek@heerenveen.nl