Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Samen met het Beheersteam KVO-B heeft Collectief Beveiligd gezorgd dat bedrijventerreinen Heerenveen-Noord, IBF en Heerenveen-Zuid beschikken sinds 2008 het KIWA certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) hebben. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar men heeft ingezet op de samenwerking om de veiligheid te verbeteren.

Het certificaat KVO-B wordt verstrekt aan bedrijventerreinen die visie en beleid hebben om er voor te zorgen dat het terrein ‘schoon, heel en veilig’ is.  Dit beleid wordt weergegeven in een Plan van Aanpak.

Begin 2019 heeft er wederom een KVO audit voor hercertificering plaatsgevonden en is het Keurmerk per maart 2019 weer voor 3 jaar behouden.  In het najaar van 2021 zullen de voorbereidingen starten voor de hercertificering in maart 2022.

Voordelen KVO-B:

  • Betere uitstraling van het bedrijventerrein op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ en structurele bewaking en evaluatie hiervan
  • Structurele organisatie en informatievoorziening rondom de collectieve veiligheid
  • Preventieve werking op het voorkomen van criminaliteit. Landelijke cijfers tonen aan dat bedrijventerreinen met een KVO-B lagere incidentencijfers hebben.
  • Korte communicatielijnen tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en beveiliger en optimalisering van de samenwerking, waardoor ook gemakkelijker nieuwe initiatieven ontstaan
  • En voor u als individuele ondernemer: Kortingsmogelijkheden op uw opstal, inboedel en bedrijfsvoortgang verzekeringen.

Analyse

Voor hercertificering dient er een veiligheidsanalyse van het terrein te worden gemaakt van de huidige stand van zaken. Naast dat er door de werkgroep ieder jaar een aantal schouwen over de terreinen worden uitgevoerd en er incidentencijfers van politie en brandweer worden aangeleverd, worden voor deze analyse ook alle ondernemers op de genoemde bedrijventerrein benaderd om de KVO-B vragenlijst in te vullen.

Zonder voldoende respons op deze vragenlijst tijdens het hercertificering traject komt er geen volgende hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen.


Korting op uw verzekering


Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventueel andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.

Voor diverse verzekeraars is dit dan ook een reden om aan ondernemers op een KVO-B gecertificeerd bedrijventerrein korting te verlenen op hun opstal, inboedel en bedrijfsvoortgangsverzekering.

De ondernemers op de volgende bedrijventerreinen kunnen dit met de doorlink naar het nieuwe certificaat bij hun verzekeraar aantonen:
Heerenveen – Noord, Businesspark Friesland, Businesspark Friesland – West,
Businesspark Nijehaske, Bedrijventerrein Kanaal, Bedrijventerrein Haskerveen,
Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF)
Heerenveen – Zuid.

Dus neem contact op met uw verzekeraar van uw opstal-, inboedel- dan wel bedrijfsvoortgangsverzekering of het certificaat voor u korting oplevert op de premie.

Download het certificaat.