Neem maatregelen voor Veilig Ondernemen

.
Elke tien minuten vindt in Nederland een poging tot inbraak plaats. Bedrijfspanden zijn nog altijd een geliefd doelwit en de schade kan hoog oplopen. Door het nemen van een aantal maatregelen kunt u georganiseerde criminaliteit beperken.

Meld uw camera bij de politie

.
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera’s om of aan uw bedrijfspand hangen? Laat het alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.
Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met uw camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.

Aanmelden camera(’s) via www.politie.nl/cib of via uw wijkagent.

Tips voor Veilig Ondernemen 


Sleutelbeheer

Maak gebruik van gecertificeerde sleutels. Dat betekent dat iemand zonder certificaat geen sleutels kan laten bijmaken. Daarnaast mogen alleen bevoegde personen sleutels in hun bezit hebben. Zorg voor een goed sleutelbeheer en laat elke medewerker die sleutels krijgt hiervoor een zogenoemd sleutelcontract tekenen. Krijgen bezoekers een sleutel? Registreer dat apart; zo weet u altijd waar alle sleutels zijn.
Zie er op toe dat alle deuren ook daadwerkelijk goed worden afgesloten, zonder dat de sleutel in het slot blijft zitten. Bewaar de sleutels niet op plaatsen waar een inbreker ze verwacht.

Huisregels en discipline
Stel huisregels op over wie waar mag komen en (eventueel) wanneer. Deze regels kunnen gelden voor bezoekers en leveranciers, maar zeker ook voor eigen medewerkers. Denk er ook over na waar gegevens worden opgeborgen en voor wie deze toegankelijk zijn.
Sta stil bij de vraag “Wat is moeilijk vervangbaar en moet ik daarom veilig opbergen?” Controleer na sluitingstijd alle ramen en deuren en zorg dat een eventuele alarminstallatie is ingeschakeld.

Beveiliging bedrijfsdocumenten
Door al uw bedrijfsdocumenten centraal te bewaren op een netwerk en deze te beveiligen en daarvan regelmatig een back-up te maken, beperkt u het risico op verlies tot het minimum. Dit is niet alleen effectief in geval van een inbraak, maar ook bij een brand of computercrash. Van belang is hierbij natuurlijk wel dat u die back-up buiten het bedrijfspand op een andere locatie bewaart.

Orde en netheid
Zorg ervoor dat waardevolle spullen goed zijn opgeruimd en niet (van buitenaf) in het zicht liggen. Volg hierbij het cleandesk-principe. Ook de uitstraling van een terrein of gebouw is van invloed op de kans op een inbraak.
Een goed onderhouden bedrijfsomgeving wekt de indruk dat ook over inbraakpreventie is nagedacht. Bovendien vallen onvolkomenheden en onregelmatigheden eerder op. Een rommelige situatie trekt niet alleen inbrekers aan, maar zet ook aan tot vandalisme.

Omgeving en sociale controle
Beperk de hoogte van het groen in de omgeving van uw bedrijf. Inbrekers bevinden zich dan, bij voldoende verlichting, in het zicht en kunnen ook geen gebruik maken van hoge begroeiingen om binnen te komen. Plaats om dezelfde reden geen afvalcontainers, pallets en losse hulpmiddelen als ladders in de buurt of tegen uw pand.

Maak afspraken met naastgelegen bedrijven of omwonenden over sociale controle van elkaars gebouwen. Voorkom dat het blijft bij een afspraak op papier en loop met enige regelmaat om het bedrijfspand en over het bedrijventerrein heen.

Zie voor meer informatie www.veiligondernemenbeginthier.nl

Aanpak georganiseerde criminaliteit: ook een zaak voor ondernemers

.
De economische activiteiten van bedrijven raken ontwricht door georganiseerde criminaliteit. Illegaal ondernemerschap veroorzaakt concurrentievervalsing. De economische activiteiten van de bonafide ondernemers worden aangetast door de criminele praktijken van malafide ondernemers, omdat deze bijvoorbeeld een lagere kostprijs hebben of verliezen kunnen aanvullen met zwart geld.

Hennepkwekerijen
Een actueel fenomeen is het huren van leegstaande bedrijfspanden door criminelen. Ze beginnen er een hennepkwekerij of slaan er gestolen goederen of gevaarlijke (grond)stoffen in op. Dergelijke activiteiten trekken dubieuze figuren aan en ondermijnen de economische kwaliteit van een bedrijventerrein.
Daarnaast vormt verloedering en leegstand een bedreiging voor het lokale ondernemerschap. Leegstaande bedrijfspanden zijn in trek bij henneptelers. Henneptelers zetten in deze panden kwekerijen op. Ze huren deze panden meestal onder valse voorwendselen en na vertrek blijft de pandeigenaar met een beschadigd pand achter. Naast de risico’s op brand en andere schade die hennepteelt met zich mee brengt, tast dit het economische klimaat aan.

Signalen
Bovendien loopt u als ondernemer het risico om in aanraking te komen met criminelen. Ondernemers zijn, ook in hun privé-situatie, extra kwetsbaar voor chantage of bedreigingen. Daar maken deze criminelen gebruik van. De betrouwbare naam van uw onderneming is snel aangetast met alle gevolgen van dien. Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Ondernemers kunnen signalen opvangen dat er iets niet in de haak is. Georganiseerde criminaliteit vindt vaak afgeschermd plaats. Toch zijn er vaak signalen waar te nemen. ’s Avonds of ’s nachts bedrijvigheid rond leegstaande panden, extreem geïsoleerde ruimten of winkels waar nooit klanten komen kunnen duiden op criminele praktijken.

Wilt u anoniem een misdrijf melden, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
Heeft u iets gezien dat u aan de politie door wilt geven, bel dan 0900-8844.