Lancering plannen gemeente rondom nieuw Van der Valk Hotel

Vanaf 1 juli 2021 nodigt de gemeente Heerenveen eenieder uit om te reageren op de plannen rondom een nieuwe vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32, zoals deze nu op tafel liggen. Ook via de website van de OKH willen we de plannen van de gemeente bekend maken. Hieronder vindt u informatie van de gemeente over de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de plannen en het vervolgproces.

In het kort

Van der Valk en de gemeente hebben twee modellen gemaakt voor de ontwikkeling van het project. Om u een beeld te geven van beide modellen vindt u kaarten, impressies en video’s op de website, evenals informatie over onderwerpen als parkeren, verkeersontsluiting en architectuur. Bezoek hiervoor: www.heerenveen.nl/vandervalk

Schriftelijk reageren?

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 17 september 2021 liggen de modellen en bijbehorende informatie ter inzage op de bovengenoemde website en bij de receptie van het gemeentehuis in Heerenveen. Mocht u een schriftelijke reactie in willen dienen, dan kan dat op verschillende manieren. U kunt dit tot en met 17 september 2021 doen door:

  • een schriftelijke reactie via het antwoordformulier op de website
  • een brief te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen (o.v.v.: Van der Valk)

Vervolg

Uw reactie, schriftelijk of in een gesprek, betrekt de gemeente bij  de besluitvorming. De gemeenteraad beslist eind 2021 over het voorkeursmodel. Een overzicht van de inspraakreacties en het antwoord daarop maakt hier onderdeel van uit. Indien u een inspraakreactie hebt gegeven, informeert de gemeente u hierover in aanloop naar het besluit van de gemeenteraad.

Het voorkeursmodel wordt verder uitgewerkt en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, naar verwachting begin 2022. Nadat de gemeenteraad over het definitieve plan heeft besloten start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. In deze juridisch-planologische procedure heeft u de gelegenheid om formeel uw zienswijze in te dienen. De planning is dat er in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de uitvoering.