Campagne voor invulling Friese vacatures – De aanhouder wint

Alweer enkele jaren geleden bedacht Ondernemerskring Heerenveen (OKH) het plan om Friezen om utens met een slimme campagne terug te halen, onder de noemer Kom Thús. Toen al speelde het probleem om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen in Heerenveen en omgeving.

Samen met de F4-gemeenten en enkele bedrijven werd besloten dat het beter was om dit plan onder te brengen bij het Innovatiepact Fryslân (IPF) en om hierin samen op te trekken. Het probleem was groter dan Heerenveen en Friesland ‘sels’. Kom Thús werd Wolkom Thús.

Na het maken van plannen, het voeren van gesprekken en het geven van presentaties is het eindelijk gelukt. Provincie Fryslân financiert de komende jaren de campagne Wolkom Thús om mensen van buiten Friesland enthousiast te maken voor  banen bij Friese bedrijven. Deze campagne is hard nodig omdat het steeds lastiger blijkt om geschikt personeel te werven voor het sterk groeiend aantal vacatures bij Friese bedrijven en instellingen. De campagne, die zo’n zes jaar gaat duren, is essentieel om de Friese economie niet te laten stagneren. De werving richt zich niet alleen op het terughalen van jongeren, die na hun studie elders in het land werk hebben gevonden, maar net zo goed op mensen die in Friesland willen komen werken en hopelijk een bijdrage willen leveren aan de Fryske Mienskip.

OKH ondersteunt deze campagne van harte. Dat mag duidelijk zijn. We zijn er trots op dat het is gelukt en gaan ervan uit dat de campagne, met de regie in juiste handen, een groot succes wordt. Wij hopen dat alle bedrijven en instellingen actief gebruik zullen maken van de campagne, zodra deze van start gaat.

De campagne wordt opgezet en gefinancierd door de Provincie, samen met de gemeenten  en ondernemers in Friesland. Lees ook het artikel van de LC.