Presentatie resultaten onderzoek arbeidsmigranten in Heerenveen op ma 23sep

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van College B&W Heerenveen