Nieuwe datum: Presentatie resultaten onderzoek arbeidsmigranten in Heerenveen op maandag 14 oktober 2019

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van College B&W Heerenveen