Klimaatadaptatie en biodiversiteit Heerenveen zuid (Oude- en Nieuweschoot)

.Gezocht: “meedenkers” klimaatadaptatie