Heerenveen in ontwikkeling; wat is de actualiteit rondom bedrijfsgrond

Het afgelopen jaar was een heel vreemd jaar. Vanuit team Economische Zaken binnen de gemeente Heerenveen zien we – door de coronamaatregelen – grote verschillen in sectoren en branches. Met name de sectoren horeca, recreatie & toerisme en ook detailhandel hebben het zwaar te verduren gehad. We verwachten dat ze ook nog een moeilijke periode voor de boeg hebben.

Aan de andere kant is er ook redelijk positief nieuws te melden. Waar de bovengenoemde sectoren het dus flink voor de kiezen kregen en het financieel vrijwel allemaal zwaar hebben, zijn er ook branches die wél vol door konden gaan en goede omzetcijfers laten zien. We hebben het dan voornamelijk over de logistiek, industrie en bouw.

Door deze tweedeling in de economie merken we dat de druk op de bedrijfsgrond enorm is toegenomen. Waar we dachten dat er deels een stagnatie zou zijn qua verkoop en ontwikkeling, is dit niet direct terug te vinden in de cijfers. Want ook in het afgelopen jaar was er veel vraag naar bouwlocaties. Daar konden we in de meeste gevallen ook op inspelen door mooie nieuwe plekken te vinden. Op zowel het IBF als op Haskerveen wordt op dit moment veel gebouwd.

Maar we moeten ook eerlijk zijn: we zien nu dat de grond steeds schaarser wordt op de bestaande terreinen. Gelukkig hebben we hier een aantal jaren geleden al op voorgesorteerd met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein: ‘Klaverblad Noordoost’. Dit nieuwe bedrijventerrein moet binnen een aantal jaren zichtbaar worden aan de A7, afslag Tjalleberd tegenover het IBF.
Als gemeente hebben we hier in eerste instantie 10-20 hectare bedrijventerrein beschikbaar, waarbij de minimale afname 2 hectare is (dus wat grotere percelen). Het gehele ontwikkelingsplan ‘Klaverblad-Noordoost’ is 100 hectare. Naast bedrijventerrein is er ook plaats voor natuur inclusieve landbouw en een zonnepark.

De laatste stand van zaken over het plan is terug te vinden op: https://www.heerenveen.nl/duurzaam/ontwikkeling-gebied-klaverblad-noordoost/

Houdt deze website dus goed in de gaten. Mocht u meer willen weten of interesse hebben voor bouwgrond, neem dan vrijblijvend contact met ons op via bedrijven@heerenveen.nl of zoek contact met de onderstaande accountmanagers.

Team Economische Zaken Gemeente Heerenveen

Elsemarie Oosterveen en Wouter de Groot