Het nieuwe Hospice Heerenveen – OKH brengt dit graag bij leden onder de aandacht

Het bestuur van het Hospice in Heerenveen, Stichting VPTZ Julia Jan Wouters, heeft in 2019 besloten om in een ander pand het Hospice voort te zetten. Het huidige pand aan de K.R. Poststraat 3 is te klein om aan de vraag te voldoen en voldoet niet aan de huidige normen die gesteld mogen worden aan een Hospice.

Na een lange zoektocht is men uitgekomen bij Tjongerschans, het ziekenhuis in Heerenveen. Zij zijn in mei 2019 eigenaar geworden van ’t Oerset, de monumentale school op de hoek van de Thialfweg en de Van Helomalaan. Tjongerschans wilde daar graag een parkeerterrein maken voor haar werknemers, maar mocht hiervoor het monumentale pand niet slopen. Na intensief overleg met Tjongerschans wilden zij het pand aan ons verkopen voor een symbolische prijs, waardoor er een mogelijkheid ontstond om het pand te verbouwen tot het nieuwe Hospice Heerenveen.

Een grote groep vrijwilligers aan de slag

In juli 2020 zijn een aantal werkgroepen met professionele vrijwilligers gestart met een groot aantal activiteiten waaronder het ontwerpen van de tuin, hoe het gebouw er van binnen uit moet komen te zien, hoe de PR-communicatie rond het gehele project verzorgd moet worden, hoe alle medische en zorgaspecten vorm moeten krijgen en zeker niet het onbelangrijkste, hoe de zaak financieel rond te krijgen.

Aangezien het bestuur vindt dat het nieuwe Hospice het meest duurzame Hospice van Nederland moet worden, is in het ontwerp rekening gehouden met 174 zonnepanelen, 2 warmtepompen, extra dak en vloerisolatie, airconditioning, ventilatie, Ledverlichting en 3-laags isolerend glas. Al met al een ontwerp dat moet leiden tot € 0,- kosten op de meter.

Omdat de stichting eigenaar wordt van het gehele pand is er ook een relatie met de Speelgoedbank die één van de vleugels op in gebruik heeft. Dit gedeelte wordt ook aan de buitenkant aangepakt en zo zal het hele pand voldoen aan alle duurzaamheidseisen.

Totale verbouwingskosten zijn begroot op € 1.550.000, –

Het projectteam heeft nu al € 1.150.000, – aan dekking toegezegd gekregen. Er is dus nog een gat. Een groot gedeelte van dit gat zou gedicht worden door de teruggave van de BTW (€ 250.000, -). Een Hospice in Barendrecht heeft dit via een gerechtelijke uitspraak voor elkaar gekregen. Ons bestuur heeft dat met dezelfde belastingadviseur geprobeerd te regelen met de belastinginspecteur. Ondanks de jurisprudentie heeft hij dit afgewezen. Het Hospice gaat nu 10 certificaten uitgeven voor een renteloze lening van € 25.000, – en zal deze terug betalen vanuit de teruggave van de BTW die gerechtelijk afgedwongen wordt.

Heel veel particulieren, stichtingen, serviceclubs, organisaties en bedrijven hebben al ondersteuning toegezegd in de vorm van geld of materialen. Zo heeft BASF toegezegd de grondstoffen te leveren voor de benodigde verf en zal Anker Stuy, de verffabrikant, op die basis de verf belangeloos ter beschikking stellen. De professionals van Boersma schilders zullen dan leidinggeven aan een groep vrijwilligers en het schilder werk voor hun rekening nemen. Zo draagt iedereen z’n steentje bij.

Draag ook een steentje bij!

De ondernemers in Heerenveen zouden bij kunnen dragen door op bankrekeningnummer NL36 RABO 03 56 94 69 91 ten name van VPTZ Julia Jan Wouters een gift te storten, of bijvoorbeeld een zonnepaneel te adopteren voor € 500,-, in te schrijven op een certificaat of zich te melden als nieuwe sponsor van dit mooie initiatief.

Bron: Hospice Heerenveen