Actuele financiële regelingen rondom corona

De laatste officiële persconferentie van premier Rutte op 21 april jl. hebben we nog vers op het netvlies. Helaas bleek er op dat moment nog geen mogelijkheid om de beperkende maatregelen voor onder andere bedrijven te versoepelen. Wel worden de lessen op de basisscholen half mei weer hervat, wat een verlichting betekent voor de werknemers van onze bedrijven. We beseffen dat het voor ondernemers de komende periode, waarvan we niet weten hoe lang deze zal duren, in veel gevallen erg moeilijk zal zijn. We wensen alle ondernemers in de regio Heerenveen heel veel sterkte om juiste beslissingen te nemen. Een periode met tegenslagen en uitdagingen, heel misschien ook nieuwe kansen en mogelijkheden om op te pakken, allemaal gericht op de continuïteit van het bedrijf en het behouden van werk voor werknemers van de bedrijven. We beseffen ons ook dat het uitmaakt in welke branche een bedrijf actief is.

Het kabinet heeft op 21 april jl. opnieuw een verlenging van de financiële noodmaatregelen bekend gemaakt. Daarom geven wij hierna nog eens een aantal links naar verschillende websites.

Allereerst de link naar de gemeente Heerenveen: https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/

Bureau Zelfstandigen Fryslân: https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Ynbusiness: https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
“Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning die zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers.’

En, tenslotte die van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Wij willen u als ondernemer verder wijzen op de signaalfunctie die de OKH, juist in coronatijd, richting gemeente kan vervullen. Zijn er problemen waar u, evenals andere ondernemers nu tegenaan loopt? Als het niet om individuele knelpunten, maar algemene problemen die voor meerdere ondernemers gelden, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of een van de andere bestuursleden van de OKH. Wij kunnen vanuit onze functie als belangenbehartiger wellicht iets voor u betekenen.