Update stand van zaken nieuwe cameraproject

Het is alweer een tijdje geleden dat u een update over het cameraproject van ons heeft gehad. Graag hadden we op dit moment willen melden dat er een concrete opleverdatum eind 2019 zou zijn. Helaas moeten we vaststellen dat deze om een aantal redenen is opgeschort.  

Wij zullen u even bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Verplaatsing straatkast

Een van de redenen waardoor de oplevering van het systeem is vertraagd, is het feit dat onze centrale serverlocatie door een verbouwing niet langer kon worden geplaatst bij de huidige locatie Pontmeijer. Er moest gezocht worden naar een nieuwe serverlocatie. Gelukkig hebben we inmiddels bij Hall Leonard een nieuwe ruimte gevonden. Gevolg is wel dat er een nieuwe straatkast moet worden geplaatst en alle verbindingen van en naar de server moeten worden omgezet.

Een tweede reden voor vertraging is dat de contacten met de leveranciers voor de verbindingen en de elektriciteit erg moeizaam verlopen en de planning van deze partijen diverse keren is verschoven. We hopen nu dat deze partijen hun werkzaamheden begin 2020 gaan uitvoeren en afronden, zodat het nieuwe camerasysteem dit voorjaar volledig geïnstalleerd zal zijn.

Hoe ziet het nieuwe camerasysteem er straks uit?

Wanneer het cameraproject in 2020 operationeel is, beschikken we over een modern camerasysteem  met 36 cameraposities, verspreid over de verschillende bedrijventerreinen. In een speciale voorlichtingsbijeenkomst voor de ondernemers zal er uitgebreide informatie over het systeem worden gegeven.

Begin volgend jaar voorlichtingsbijeenkomst

Een gewijzigde planning had ook tot gevolg dat we de geplande voorlichtingsbijeenkomst van 17 oktober jl. hebben moeten annuleren. De huidige verwachting is dat we aansturen op het geven van voorlichting in februari / maart 2020. Op de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 zullen we u weer op de hoogte brengen.