2019-15 mei Algemene Ledenvergadering OKH & Ondernemers aangestoken door skûtsjepassie

Sytze en Harmen Brouwer vol overgave over verleden en heden van Friese platbodems