Voortgang upgrade en uitbreiding van het collectieve camerasysteem op de bedrijventerreinen in Heerenveen

Het project aangaande de upgrade en uitbreiding van het collectieve camerasysteem voor de bedrijventerreinen in Heerenveen ligt op schema om de afgesproken opleveringsdatum in juli 2019 te halen. In onderstaand voortgangsverslag van VisiOn ISP een korte terugblik, actuele status en vooruitblik voor de komende maanden.

Terugblik

Op 20 november 2018 heeft VisiOn ISP de opdracht definitief ontvangen voor de upgrade van het collectieve camerasysteem voor de bedrijventerreinen te Heerenveen. De volgende bedrijventerreinen zijn onderdeel van het collectieve camerasysteem:

 • Businesspark Friesland West
 • Haskerveen en Kanaal
 • Businesspark Friesland
 • Nijehaske
 • Heerenveen Zuid
 • IBF Heerenveen
 • Leeuwarderstraatweg

In totaal is er sprake van een 37-tal cameraposities verdeeld over de bovenstaande terreinen.

Direct na de opdrachtbevestiging is VisiOn ISP gestart met het inkooptraject van onder andere de volgende onderdelen:

 • Servers (hardware) incl. de benodigde software
 • Centrale transmissie apparatuur
 • Cameramasten en straatkasten

Straatkasten t.b.v. de Liander 230Vac aansluitingen

Actuele status

Op 6 februari 2019 is er een voortgangsbespreking geweest tussen de betrokken partijen Trigion, Jan de Jong (adviseur namens OKH/Stichting CWH) en VisiOn ISP. De volgende punten zijn in deze bespreking naar voren gekomen:

 • Alle 230Vac aansluitingen zijn in opdracht gegeven richting Liander op een 6-tal posities na, waar geen sprake is van een zogeheten “standaard aansluiting” vanuit Liander. Vrijdag 22 februari zijn deze posities nader geïnspecteerd tijdens een schouw op locatie om te beoordelen of deze afwijkende posities efficiënter ingevuld kunnen worden qua 230Vac aansluiting. Uiteraard zonder concessies aangaande de beeldhoeken / het doel van de beoogde camerapositie. In maart start Liander met de eerste 230Vac voorzieningen voor de eerste cameraposities.  
 • De boomstructuur van Vision DIS  (Data Informatie Systeem) is definitief in samenspraak geformuleerd. Vanuit Vision DIS worden events / incidenten geregistreerd (Live en achteraf) om vervolgens te kunnen rapporteren, aan de hand van de genereerde statistieken.
 • In week 10-2019 wordt de huidige centrale server vervangen door de nieuwe server. Hierdoor kan Trigion alvast gaan werken met de nieuwe Security Management omgeving op basis van de huidige camera’s. Momenteel is VisiOn ISP de nieuwe server aan het voorbereiden en wordt deze voorzien van de basis configuratie. 

Nieuwe apparatuur in de assemblageruimte @ VisiOn ISP.

Vooruitblik

In maart en april worden alle straatkasten en cameramasten geplaatst door Beenen BV uit Heerenveen. Vervolgens sluit Liander de 230Vac voorzieningen aan in de nieuwe straatkasten.

Vanaf mei worden de nieuwe camera’s per terrein geïnstalleerd, waarbij het IBF terrein als eerste zal worden uitgerold. Tot eind juni is VisiOn ISP bezig met de installatiewerkzaamheden van de nieuwe camera’s en transmissie apparatuur. Per bedrijventerrein wordt het nieuwe camerasysteem gemigreerd. Als datum voor de operationele oplevering van het volledige systeem is in december 5 juli 2019 afgesproken en zoals het er nu naar uitziet, blijft de afgesproken opleverdatum ongewijzigd.