Bestuur Ondernemerskring Heerenveen

Het bestuur van de Ondernemerskring Heerenveen wordt gevormd door:

Voorzitter Wilko Jan Aardema Aardema Van Boetzelaer Advocaten
Secretaris Richard de Bruijn Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Penningmeester Gooitzen Boonstra Bentacera
Algemeen bestuurslid Jetske van ‘t Blik Bliksem! See the difference
Alex van Dalen Beenen industrial automation

Commissies

De Ondernemerskring Heerenveen heeft een aantal commissies met een specifiek aandachtsgebied:
Commissie Bestuurlijk Overleg
Commissie Circulaire Economie
Commissie CWH
Commissie Ondernemers & Onderwijs
Commissie PR