Lid worden van de Ondernemerskring Heerenveen

De Ondernemerskring Heerenveen heeft inmiddels ongeveer 250 leden, variërend van groot tot klein. Zowel de industrie als de zakelijke dienstverlening is vertegenwoordigd in de Ondernemerskring Heerenveen.

Waarom lid worden?
De Ondernemerskring Heerenveen behartigt de belangen van ondernemingen richting de overheden, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ook vervult de Ondernemerskring Heerenveen een netwerkrol. De Ondernemerskring Heerenveen profileert zich als een serieuze en stevige gesprekspartner om de belangen van de Heerenveense ondernemers te vertegenwoordigen.

Wat kost het lidmaatschap?
Voor 2019 bedraagt het lidmaatschapsbedrag € 200,- (excl. btw) per jaar per onderneming met 1 vertegenwoordiger en € 75,- (excl. btw) voor een 2e en volgende vertegenwoordiger per lid.

Wie kan statutair lid worden?
Lidmaatschap:
Artikel 4:
Leden kunnen zijn:
ondernemers en ondernemingen die gevestigd zijn in Heerenveen en directe omgeving;eigenaren van bedrijfsruimten in de gemeente Heerenveen;
publiekrechtelijke lichamen die betrokken zijn bij gemelde ondernemers en ondernemingen;
en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5:
Het lidmaatschap is gebonden aan de ondernemer respectievelijk de onderneming, respectievelijk het publiekrechtelijke lichaam en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Hoe lid worden?
Aanmelding kan door middel van het aanmeldingsformulier. Indien u aan de eis van vestiging voldoet, zal het bestuur – conform de statuten van de Ondernemerskring Heerenveen – uw aanvraag honoreren.

 

Privacy Statement

Ondernemerskring Heerenveen (OKH) gevestigd te Heerenveen

 

Het privacy statement van OKH  verschaft informatie over de persoonsgegevens van vertegenwoordigers van OKH leden op de website van de OKH en gebruik van e-mailadressen voor het mailing uitnodigingen en nieuwsbrieven en – berichten.

Lees verder

Opzegging lidmaatschap

Artikel 6: lid 2
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van te minste drie maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.