Ondernemers & Onderwijs

De Commissie Ondernemers & Onderwijs bestaat uit een afvaardiging vanuit het OKH bestuur. Commissie O&O neemt deel aan initiatieven vanuit het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Heerenveen.

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Heerenveen – Doelstellingen

  • Het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en afstemming over activiteiten die hieraan bijdragen. Hierbij staat de behoefte van de ondernemers centraal.
  • Het verbeteren van loopbaanoriëntatie waardoor jongeren bewustere keuzes voor vervolgopleiding of werk maken.
  • Afstemming en samenwerking in de aanpak om meer (kwetsbare) jongeren te leiden naar de arbeidsmarkt.

Historie van de OKH commissie

In september 2008 is op initiatief van de OKH de Commissie Arbeid & Onderwijs gestart. Hierin namen zitting vertegenwoordigingen vanuit het OKH-bestuur, OKH-leden, Gemeente Heerenveen en het Friesland College.
In 2014 werd een breder platform opgericht: het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Heerenveen. Hierdoor wijzigde de opzet en de samenstelling van de Commissie.
In 2017 wijzigde de naam van de OKH-Commissie van Arbeid & Onderwijs naar Ondernemers & Onderwijs.