Commissie Circulaire Economie

In de Commissie Circulaire Economie (Commissie CE) hebben zitting:

OKH bestuur Alex van Dalen – Beenen Industrial Automation
OKH leden Hilda Feenstra – Local Matters
  Sietske de Jong – Local Matters
  Udo de Goede – Bruining De Goede
Gemeente Heerenveen Jantie van der Laan
   

Doelstelling

De commissie wil intermediair en aanjager zijn om circulaire economie in de gemeente Heerenveen en directe omgeving te bevorderen. Met als doel dat ondernemingen/instanties zich gezamenlijk actief willen inzetten om de circulaire economie te bevorderen, zodat de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop blijven en afval geen afval meer is.

Ontstaan van de commissie

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.

Voor de provincie Friesland duurt dat te lang en zij hebben gezegd in 2025 al belangrijke stappen genomen te hebben. Friesland wil een koploper rol krijgen. Voor de OKH is dit één van de redenen geweest om de commissie Circulaire Economie op te richten in 2017.

Lid van Vereniging Circulair Friesland

In 2018 is de OKH lid geworden van Circulair Friesland. De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband om een circulaire economie te realiseren. Samenwerking vindt plaats tussen:

  • bedrijven
  • gemeenten,
  • de provincie,
  • kennisinstellingen,
  • maatschappelijke instellingen en
  • andere organisaties die zich actief willen inzetten

Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. Als lid kunnen we als OKH gebruik maken van de kennis in de vereniging. Zie voor meer informatie de website van de Vereniging Circulair Friesland.

Als er vragen uit de OKH leden komen, kunnen we die bespreken met Circulair Friesland. Bij voldoende belangstelling en een haalbaarheid van een project wordt dit dan voortgezet vanuit circulair Friesland

Korte termijn ambitie Commissie Circulaire Economie

De commissie ziet het als haar taak om initiatief te ontplooien en de bedrijven bij elkaar te brengen. De één zijn afvalstroom kan de ander zijn grondstof zijn. De Commissie CE wil een platform of forum opzetten om te zorgen dat inhoudelijke vragen van ondernemers, andere ondernemers aanzetten om met ideeën en oplossingen komen. Zo ontstaan er initiatieven en projecten voor een circulaire bedrijfsvoering in de gemeente Heerenveen en directe omgeving. Binnenkort komt dit op de website van de OKH.