Commissie PR

De Commissie PR stelt jaarlijks het programma voor de ledenbijeenkomsten vast. Naast de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering met de huishoudelijke vergadering worden diverse lunchbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

En vormt deze commissie de redactie van de uitingen, die via de website, nieuwsbrieven en andere media gecommuniceerd worden. Voor de OKH en voor werving nieuwe leden heeft de commissie een folder ontwikkeld.

De commissie PR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, commissie(s) en een vertegenwoordiging vanuit de leden.

OKH bestuur Annemieke Mintjes
 vanuit HnGP Nena Terpstra 
Commissie CWH Henk Damhof
OKH leden Jetske van ’t Blik