Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het Project Collectief Beveiligd.

Het betreft een upgrade van het huidige camera- / beveiligingssysteem én uitbreiding van het project op Heerenveen-zuid. Deze ontwikkeling kan ook van invloed zijn op uw huidige overeenkomst met betrekking tot de beveiliging van uw onderneming.


Aanleiding
Ruim tien jaar geleden werd door de OKH geconcludeerd dat veiligheid op bedrijfsterreinen een belangrijk punt van aandacht moest zijn vanwege de nodige incidenten. Daarbij werd ingezien dat het goed was om ook te kijken naar de belangen van niet-leden (de ondernemers die – in de buurt van leden – gevestigd zijn op de grote bedrijventerreinen). Veiligheid wordt namelijk met name bereikt door samenwerking door alle partijen binnen een gebied.

Er werd dus nagedacht over hoe de veiligheid op bedrijfsterreinen het beste kon worden gewaarborgd en uiteindelijk werd besloten tot de aanleg van een camerabeveiligingssysteem. De stichting CWH werd speciaal opgericht en werd een zogeheten ‘KVOB-overleg’ opgezet tussen ondernemers, gemeenten, brandweer en politie. Het project werd mede gedragen door Trigion. De financiering werd gevonden in een abonnement dat bij Trigion kon worden afgesloten. Een deel van de abonnementsgelden werden door Trigion aan de CWH betaald voor instandhouding van het systeem. Deze opzet leidde er echter toe dat niet alle ondernemers nog de noodzaak zagen om mee te doen. Buiten het feit dat het ‘collectief’ daar niet mee bereikt werd, kwam ook de instandhouding van het project in gevaar.

De wens om een aantal zaken toch echt collectief op te pakken zorgde ervoor dat het opzetten van een Ondernemersfonds van de grond kwam. Een fonds dat er wel voor zorgde dat alle ondernemers in de gemeente Heerenveen extra onroerende zaak belasting (OZB) zouden moeten betalen, maar waarvan de opbrengst dan via de Stichting Heerenveens Ondernemersfonds terecht moet komen bij zogeheten ‘trekkingsgerechtigden’. www.heerenveenondernemersfonds.nl.

Ook de OKH is een trekkingsgerechtigde van het Ondernemersfonds. Deze extra opbrengsten (de OKH gelden) uit de OZB van de bedrijfsterreinen kunnen en moeten door de OKH worden besteed ten behoeve van alle ondernemers op die bedrijventerreinen en dus niet alleen haar leden.

Inmiddels is een belangrijk deel van de OKH-gelden gespaard en gereserveerd voor het vernieuwen en uitbreiden van het camera- / beveiligingssysteem. Iedereen draagt nu ook bij.

De ontwikkelingen
Zoals gezegd wordt het systeem geüpgraded en wordt het project verbreed. Feitelijk komen er allemaal nieuwe camera’s op hogere palen op alle bedrijfsterreinen. Dus ook op zuid. Alle camera’s worden verbonden via het platfom Genetec. De camera’s zijn van hoge kwaliteit en beter inzetbaar voor het doel. Vision ISP voert e.e.a. uit in opdracht van de CWH / OKH.

Met Trigion zijn ook andere afspraken gemaakt.
Trigion betaalt geen vergoeding meer voor het gebruik van het systeem. Trigion zal wel haar product tegen een lagere prijs dan marktconform aanbieden. Leden van de OKH krijgen extra korting. Voor een overzicht van de producten en prijzen van Trigion verwijzen wij u naar de bijlage.

Belangrijker is dat met Trigion is afgesproken dat de bewuste beveiliger tijdens de collectieve uren alleen werkzaam zal zijn binnen Heerenveen.

De beveiliger heeft via een tablet toegang tot Genetec en kan alle cameraposities zelf uitlezen zonder afhankelijk te zijn van een centrale. Het is zelfs mogelijk dat de beveiliger via de tablet cameraposities kan uitlezen die bedrijven/klanten zelf hebben geplaatst.

Voor meer informatie over het Project Collectief Beveiligd en op de website van kunt u terecht op de website van Trigion.

Bij vragen kunt u contact opnemen via info@ondernemerskringheerenveen.nl