Planning update cameraproject tot aan de oplevering

Het is weer tijd om u vanuit de commissie CWH van de OKH tussentijds te informeren over de planning die op dit moment gehanteerd wordt richting de oplevering van de update van het cameraproject. U heeft misschien al een verandering in het straatbeeld opgemerkt: een aantal nieuwe masten zijn namelijk al geplaatst.

De huidige actualiteit brengt met zich mee dat ook de leveranciers van dit project zich dienen te houden aan de gestelde maatregelen rondom het corona virus. Maar, het lijkt er vooralsnog op dat deze aanpassingen geen vertraging zullen opleveren voor de geplande opleverdatum in week 18, eind april 2020. Vanuit de operationele planning van Vision ISP, het bedrijf dat gespecialiseerd is in geïntegreerde beveiligingsoplossingen, geven we u een inkijkje.

Wat is er allemaal al gebeurd
Allereerst blikken we kort terug op de werkzaamheden die in de afgelopen weken zijn gedaan. In de eerste helft van maart 2020 zijn de camera’s geconfigureerd naar het nieuwe systeem. In de tweede helft van dezelfde maand heeft de installatie van de nieuwe slimme camera’s plaatsgevonden.

Vooruitblik
De meeste camera’s worden via een glasverbinding of wifi netwerk ontsloten. In week 15 – vanaf 6 april a.s. zullen de laatste camera’s geïnstalleerd worden op het 4G-netwerk. Vervolgens zal in week 16 – vanaf 13 april de cliëntlocatie worden ingericht. Op deze fysieke locatie, die met PC en beeldscherm wordt ingericht bij Novatech, kunnen camerabeelden bij incidenten via de cloud worden teruggekeken en opgeslagen. Indien nodig, worden de camerabeelden bij de politie aangeleverd. Daarnaast zullen er nog andere afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Een ervan is bijvoorbeeld het garant stellen van de afscherming van de beelden op de camera’s als het gaat om het privacy-aspect vanuit de privacywetgeving. Verder zullen de surveillanten van collectieve beveiliger Trigion technische uitleg krijgen hoe ze de beelden moeten uitlezen en rapportages kunnen opmaken. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen over de puntjes op de ï van het convenant Cameraprotocol, waarin alle afspraken over de operationele uitvoering en samenwerking worden vastgelegd.

Stress-test
Uiteraard zal het camerasysteem ook grondig worden getest voordat het definitieve oplevercontract door de commissie CWH van de OKH wordt ondertekend. Commissieleden met kennis van de beveiligingsbranche zullen samen met de installateur een uitgebreide stresstest uitvoeren om zo eventuele hiaten in het systeem boven tafel te krijgen. Pas nadat alle betrokkenen hun volle tevredenheid kunnen geven over de uitkomsten van de SAT, zal worden overgegaan tot definitieve oplevering van het project en ondertekening van het convenant.

Oorspronkelijk had het bestuur een officiële oplevering van het nieuwe cameraproject in gedachten op 4 juni. Gezien de situatie rondom het corona virus was in een eerder stadium al duidelijk dat een evenement niet verstandig zou zijn. Wij gaan ervan uit dat wij na de zomer alsnog een datum kunnen prikken voor de officiële opening met alle betrokkenen. Daar hoort ook een voorlichtingsbijeenkomst bij voor de leden van de OKH. Wij hopen u tegen die tijd hierover nader te informeren.