Algemene Verordening Gegevensbescherming

nu dezelfde privacywetgeving geldig in hele Europese Unie