Industrieterreinen ingericht voor vrachtauto’s

Uit de KVO-B-enquêtes van de afgelopen jaren, komt met regelmaat naar voren dat er gevaarlijke verkeerssituaties op de industriegebieden worden ervaren.